Banner
KI og digital kommunikasjon

Fem kommunikasjonstrender for 2021

Pandemien legger føringer for hva kommunikasjons-folk bør bry seg om i 2021. Her er fem utviklingstrekk som går igjen i trendrapportene.