Video

Teknologi og digital kommunikasjon

Einar Duenger Bøhn: Amoralske systemer eller moralske hjelpere?

Vi overlater flere og flere avgjørelser til kunstig intelligente systemer, men jo viktigere avgjørelser vi overlater til slike systemer, jo viktigere er det at de oppfører seg bra. Vi må derfor bevege oss fra å bare utvikle kunstig intelligens, til å utvikle kunstig moral. Men hva er egentlig det, og hvordan kan det utvikles?