Video

Språk og retorikk

Erlend Høyersten: Kunsten å kommunisere

Erlend er direktør for kunstmuseet ARos i Aarhus, som har 800.000 gjester årlig. På Kommunikasjonsdagen 2017 snakket han om hvordan ledelse og kommunikasjon spiller sammen. Han tar utgangspunkt i kunstens muligheter, og ser nødvendigheten av å forstå og kommunisere kulturinstitusjonenes samfunnsrolle på nye måter.

Fagdag om digitalisering 2018

Medlem

Ola Helland: Tall uten tull - måling av ord og kommunikasjon i Lyse

Ola Helland forteller hvordan Lyse måler kampanjer og viser konkrete eksempler av tekstendringer som har gitt en målbar endring i opplevelsen av en tjeneste. Som ansvarlig for brukeropplevelse i konsernet Lyse har han utarbeidet arbeidsmetoden som Lyse nå innfører for å være datadrevet i all sin kommunikasjon mot kundene. Lyse er opptatt av at synsing er tull, så se opp for tall uten tull!

Medlem

Anne-Berit Herstad: Hva kan digitalisering bety for kommunikasjonsfolk?

Kommunikatørenes største utfordring i det digitale skiftet, vil være vår evne til å tilpasse oss endringene i virksomhetene og i samfunnet. Anne-Berit snakker om muligheter, utfordringer og de mange ukjente faktorene vi står overfor. Anne-Berit Herstad er sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen, og jobber som seksjonssjef for samfunnskontakt i NAV.

Medlem

Fredrik Marcus: Stemmestyring: alt du vil vite, men ikke tør å spørre om

I hvilke situasjoner og sammenhenger fungerer stemmestyring best? Fredrik Marcus, Creative Director i Creuna, viser spennende case og forteller hvorfor stemmestyring blir viktig fremover. I tillegg viser han hvordan du og din virksomhet bør tenke hvis dere vurderer å ta i bruk kunstig tale.

Kommunikasjonsdagen 2017

Medlem

Åshild Husjord Selboe og Marianne Stokke: Når staten vil sitte ved middagsbordet

Hvordan kan et direktorat nå fram til foreldre i hele landet med samme budskap? Det var utfordringen da Åshild i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gikk sammen med designer Marianne i Halogen for å lage tjenesten «Foreldrehverdag». Løsningen ble ny brukerinnsikt, bedre problemforståelse, prøving, feiling og nye måter å tenke på hos både designere og byråkrater.

Medlem

Louise Fuchs: Digital kompetanse – dette må du kunne!

Har du ikke allerede lagt din elsk på teknologi, anbefaler Louise Fuchs at du starter flørten nå. Det teknologiske skiftet setter nye premisser for hvordan virksomheter kommuniserer, og digital kompetanse er ferskvare. Louise forteller hva hun legger i digital kompetanse for kommunikatører, og gir konkrete råd og tips til hvordan man kan navigere i den digitale tidsalderen. Foredraget er fra Kommunikasjonsdagen i 2017.

Medlem

Balder Onarheim: Bruk hjerneforskning til å bli mer kreativ

Kreativitet ofte forstått som problemløsning og ikke som kunstneriske evner, er en av de viktigste kognitive evnene vi har. Det er få som er gode til å trene og vedlikeholde denne evnen, og derfor har det oppstått et helt forskningsfelt for å bedre forstå hvordan man mest effektivt lærer å være kreativ. Balder er professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Foredraget er fra Kommunikasjonsdagen i 2017.

Høstseminaret 2017

Medlem

Ingvild Moen og Olav Mellingsæter: Teknologiskiftet er her - hva gjør vi nå?

Hvilken betydning får teknologiskiftet for ekstern og intern kommunikasjon, og hvordan vil den endre måten kommunikasjonsarbeidet blir organisert på? På Høstseminaret i 2017 deler Ingvild Moen og Olav Mellingsæter noen grep og viser utviklingen i ett fornuftig perspektiv.

Medlem

Høstseminaret 2017: Sofaprat om teknologi og kommunikasjon

Hva mener Ingeborg Volan, Ruben Søgaard og Eirik Norman Hansen om robotjournalistikk, innholdsmarkedsføring og det etiske rundt innhenting av data? Ingeborg er utviklingsredaktør i Adresseavisen, Ruben er kommersiell direktør i Finn og Eirik er CEO for digitalt design- og innovasjonsbyrået Itch.

Medlem

Claus Sonberg og Peter Majanen: Stordata endrer spillet

Stordataanalyse kan gi kommunikasjonsavdelingen økt innflytelse og økte budsjetter fordi effekten av kommunikasjon bedre kan dokumenteres, samtidig som det vil stilles strenge krav til etikk. Claus Sonberg, partner og styreleder i Zynk og Peter Majanen, partner og en av grunnleggerne av Quattroporte. Foredraget er fra Høstseminaret i 2017.