Stipend til masterstudenterPublisert 19. mai 2014, endret 9. desember 2016

kaimyhre.com_DSC9697

Stipend til masterstudenter

Tar du en master innen PR og kommunikasjon? Kommunikasjonsforeningen vil gjerne stimulere flere masterstudenter til å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen. Søknadsfristen for 2016 er 1. oktober.

Det vil åpnes for søknader også neste år. Studenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Temaer knyttet til foreningens strategiske mål

Kommunikasjonsforeningen ønsker i hovedsak å støtte oppgaver som tar opp temaer som samsvarer med våre strategiske mål.

Følgende områder er særlig aktuelle:

 • Lobbyisme og åpenhet om politisk påvirkning.
 • Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning.
 • Effekt og måling av kommunikasjon.

Temaer knyttet til forskningsrapportens anbefalinger

Oppgaver som tar for seg forskningsrapportens anbefalinger til videre forskning vil også være relevante.

Resultatene fra forskningsrapporten «Kommunikasjonsrådgivere – en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?» ble presentert i april 2013. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Proba samfunnsanalyse og Institutt for samfunnsforskning (ISF), på oppdrag fra Kommunikasjonsforeningen. I følge rapporten er det behov for mer forskning på kommunikasjonsyrket, med vekt på kommunikasjonsrådgivernes rolle i samfunns- og arbeidslivet. Kommunikasjonsforeningen ønsker derfor flere faglige dypdykk som kan gi relevant kunnskap for PR- og kommunikasjonsbransjen og inspirere studenter til å begi seg ut i vårt spennende fagfelt.

Følgende områder er særlig aktuelle:

 • Arbeidsvilkår i PR- og kommunikasjonsbyråer.
 • Paradokset: Kommunikasjonsledere med liten innflytelse og kommunikasjonsrådgivere med stor innflytelse – hvorfor er det tilsynelatende slik?
 • Er kvinner sterkere posisjonert innen kommunikasjon enn i andre bransjer? Studere kvinner og menns veier inn i og karrierer innad i bransjen.
 • Medieprofilering av politikere og mediehåndtering versus tradisjonell byråkratisk objektivitet og etos, konsekvenser av kommunikasjon i departementene: Hva mener kommunikasjonsmedarbeiderne selv?

Last ned kapittel 15 om videre forskning
Last ned hele rapporten

Problemstilling

Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veileder på undervisningsstedet/skolen. Kommunikasjonsforeningen kan kontaktes for drøfting av konkrete problemstillinger, men forutsetter at denne skal være endelig definert når søknad sendes inn.

Størrelse på stipendet

Kommunikasjonsforeningen deler ut ett stipend, under forutsetning av at gode nok søknader kommer inn. Størrelsen på stipendet er 30.000 kroner. Dette utbetales som en engangsutbetaling direkte til mottaker.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til 1. oktober. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Utenlandske studiesteder blir godtatt dersom de er godkjente av Statens lånekasse for utdanning.

Krav

Deltidsstudenter og de som tar erfaringsbaserte mastermoduler ved siden av jobb er ikke kvalifisert til stipend. Dersom man får tildelt masterstipend fra Kommunikasjonsforeningen, ligger følgende krav knyttet til tildelingen:

 • Det er krav om at de som tildeles stipendet leverer/fullfører oppgaven innen 18 måneder etter tildeling. Ved spesielle eller uforutsette hendelser kan dette kravet fravikes etter avtale med Kommunikasjonsforeningen. Dersom kandidater som er tildelt stipend ikke fullfører sine oppgaver kan Kommunikasjonsforeningen kreve hele eller deler av stipendet tilbakebetalt.
 • Kommunikasjonsforeningen ønsker at en oppsummering/omtale av masteroppgaven skrives for publisering i vårt fagblad Kommunikasjon og på www.kommunikasjon.no
 • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven i sin helhet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider i etterkant av sensur.
 • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven, tema og dens funn blir presentert i form av et foredrag eller lignende på et av våre arrangementer (større seminar eller medlemsmøte).

Søknadsprosedyre

Send søknad til post@kommunikasjon.no og merk e-posten med ”Masterstipend søknad”. Søknad og CV skal være på maks tre sider og inneholde:

CV
Studieretning/navn på masterstudium og veileder ved studiested
Karakterutskrift fra universitet
Tema og godkjent problemstilling for oppgaven
Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
Teori
Beskrivelse av metodevalg
Overordnet faglig mål med oppgaven

Tildeling

Stipendet tildeles av foreningens sentralstyre. Tildelingen blir offentliggjort på våre nettsider.

Har du spørsmål om stipendet, kontakt Therese Manus 48 06 44 62.

+ Del