Stipend til masterstudenterPublisert 19. mai 2014, endret 13. november 2017

kaimyhre.com_DSC9697

Stipend til masterstudenter

Tar du en master i PR og kommunikasjon? Kommunikasjonsforeningen vil gjerne oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver som setter faget vårt under lupen.

Kommunikasjonsstudenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Temaer knyttet til foreningens strategiske mål

Kommunikasjonsforeningen ønsker først og fremst å støtte oppgaver om temaer som er relatert til foreningens strategiske mål.

Følgende områder er særlig aktuelle:

  • Kommunikatørens strategiske rolle i virksomheten
  • Effekt og måling av kommunikasjon
  • Åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning
  • Lobbyisme og åpenhet om politisk påvirkning

Her kan du lese hele Kommunikasjonsforeningens strategi.

Problemstilling

Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veileder på undervisningsstedet. Kommunikasjonsforeningen kan kontaktes for drøfting av konkrete problemstillinger, men forutsetter at denne er endelig definert når søknaden sendes inn.

Størrelse på stipendet

Kommunikasjonsforeningen deler ut ett stipend, forutsatt at det kommer inn gode nok søknader. Størrelsen på stipendet er 30.000 kroner. Dette utbetales som en engangsutbetaling direkte til mottaker.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2017 er 1. oktober. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Utenlandske studiesteder blir godtatt dersom de er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Krav

Deltidsstudenter og de som tar erfaringsbaserte mastermoduler ved siden av jobb er ikke kvalifisert til stipend. Dersom man får tildelt masterstipend fra Kommunikasjonsforeningen, knyttes følgende krav til tildelingen:

  • Det er krav om at de som tildeles stipendet leverer/fullfører oppgaven innen 18 måneder etter tildeling. Ved spesielle eller uforutsette hendelser kan kravet fravikes etter avtale med Kommunikasjonsforeningen. Dersom kandidater som er tildelt stipend ikke fullfører sine oppgaver kan Kommunikasjonsforeningen kreve hele eller deler av stipendet tilbakebetalt.
  • Kommunikasjonsforeningen ønsker at en oppsummering/omtale av masteroppgaven skrives for publisering i vårt fagblad Kommunikasjon og på www.kommunikasjon.no
  • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven i sin helhet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider etter sensur.
  • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven, tema og dens funn blir presentert i form av et foredrag eller lignende på et av våre arrangementer (større seminar eller medlemsmøte).

Søknadsprosedyre

Send søknad til post@kommunikasjon.no og merk e-posten med ”Masterstipend søknad”. Søknad og CV skal være på maks tre sider og må inneholde:

CV
Studieretning/navn på masterstudium og veileder ved studiested
Karakterutskrift fra universitet
Tema og godkjent problemstilling for oppgaven
Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
Teori
Beskrivelse av metodevalg
Overordnet faglig mål med oppgaven

Tildeling

Stipendet tildeles av foreningens sentralstyre. Tildelingen blir offentliggjort på våre nettsider.

Har du spørsmål om stipendet, kontakt Therese Manus på tlf 48 06 44 62.

+ Del