Master of ManagementPublisert 6. februar 2009, endret 13. mai 2016

Illustrasjonsfoto- utdanning

Masterprogram innen PR og kommunikasjon

Kommunikasjonsforeningen har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utformet to programmer som kan inngå i en Executive Master of Management.

PR-ledelse og strategisk kommunikasjon- 30 studiepoeng

Informasjonsmedarbeideres teoretiske ballast kommer ofte fra andre områder enn public relations (PR). I et komplekst og stadig skiftende beslutningsmiljø kan imidlertid egne og andres praktiske erfaringer ofte komme til kort. Det oppstår behov for kunnskapsmessige fundamenter. Dette programmet gir deg kunnskap som blant annet bygger på systematisk forskning om relasjonsbygging, kommunikasjon og påvirkning. Med kompetanse fra dette programmet blir du bedre kvalifisert til å ta på deg lederansvar for kommunikasjonsarbeidet i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet. I tillegg til å gjøre deg mer effektiv i din praktiske informasjonsvirksomhet, gir kurset teoretisk innsikt i sentrale emner innenfor informasjon og samfunnskontakt. Det legges spesielt vekt på ledelsesfunksjonen innenfor PR-faget. Kursavgift: NOK 80.200.

Les mer om studietilbudet på BIs nettsider
 

Kommunikasjon i organisasjoner - 30 studiepoeng 

Visste du at ledere bruker om lag tre fjerdedeler av sin arbeidstid på å kommunisere? Kommunikasjon er grunnlaget for det meste som skjer i en organisasjon. Uten kommunikasjon kan du ikke utøve ledelse, motivere medarbeidere, fatte og implementere beslutninger, forhandle eller gjennomføre endringer. Dette programmet gir deg verdifull teoretisk innsikt og praktiske verktøy innenfor organisasjonskommunikasjon. Du vil lære om hvordan slik kunnskap kan ha relevans for arbeidsområder som motivasjon, kommunikasjon ved fusjoner/fisjoner, samt endring og nedbemanning. Programmet dekker temaer som identitet, organisasjonskultur, beslutningstaking og bruk av digitale medier i organisasjoner. Kursavgift: NOK 80.200.

Les mer om studietilbudet på BIs nettsider 

For ytterligere informasjon:

HANDELSHØYSKOLEN BI
Camilla.R.Skevik@bi.no. Tlf: 46 41 03 66
Nina.Elstad@bi.no. Tlf: 46 41 07 98

Alt om Executive Master of Management

+ Del