Masteroppgaver

 • Høstseminaret 2014 Foto HaakonStensrud
  Ser ikke verdien av PR-forskning

  PR-forskning oppleves som lite relevant for de som jobber med PR i det daglige. Det er tendensen som fremkommer i min masteroppgave i medievitenskap. Et tettere samarbeid mellom praktikere og forskere kan være løsningen.

 • Illustrasjonsfoto- facebook
  Åpen eller privat kundeservice?

  Bruk av Facebook som kundeservicekanal gjør det lettere for kunder å klage, og bedrifter fremhever verdien av å være tilstede og nytten av å motta tilbakemeldinger. Samtidig utsetter de seg for en risiko: vil man virkelig ha åpen dialog om negative sider ved bedriften?

 • ida_jondal
  Krisekommunikasjon i sosiale medier

  Krisekommunikasjon i sosiale medier er et kommunikasjonsfelt der troverdighet og autoritet står sentralt. Talerens karakter er avgjørende for å overbevise og bli oppfattet som relevant.

 • hanne_skullerud
  Vår normative kjerne

  Hvilket etisk perspektiv har vi som jobber i den norske kommunikasjonsbransjen? Og hva er egentlig kommunikatørenes normative kjerne? Dette forsøker forfatteren å svare på i sin masteroppgave, der ett av målene har vært å ta temperaturen på den etiske bevisstheten i bransjen vår.

 • alexander-stenerud
  Departementenes gode hjelpere

  Det offentliges bruk av eksterne kommunikasjonskonsulenter er et tilbakevendende tema i samfunnsdebatten. Når det gjelder departementenes innleie kan imidlertid en masteroppgave tyde på at det er mye røyk fra liten ild.

 • Stikbakke
  Tilgjengelige, raske og personlige

  Sosiale medier gir virksomheter nye muligheter til å kommunisere med kunder og andre interessenter. Hvordan har internett og sosiale medier endret prinsippene for strategisk krisekommunikasjon, hva er annerledes i det digitale miljøet, og hvordan kan sosiale medier benyttes under en krise?

 • Benedikte_Salvesen
  Norsk våpenindustri: forsvars- eller krigsindustri?

  Norge hadde i 2010 femte plass på listen over de landene som eksporterer mest våpen per capita i verden. Samtidig har Norge et internasjonalt renommé som fredsnasjon. Hvordan argumenterer aktører fra våpenindustrien og representanter fra fredsaktivistgrupper for sin virkelighetsforståelse i avisene?

 • Eirik-Larsen
  Åpen dialog og skjult makt

  Oslo kommune inviterte til en dialogkonferanse for kommunikasjonsbyråer på starten av fjoråret. Her fikk byråene anledning til å gi innspill til kommunens kommende rammeavtale for kommunikasjon. Ville byråene benytte denne anledningen til å endre utlysningen i sin egen favør?

 • Ragnhild
  Forskning: Kommunikasjonsrådgivere i en medialisert verden

  Kommunikasjonsrådgivere ved departementene mener at media har betydelig innflytelse på politikken og utfordrer kommunikasjonsrådgivernes nøytralitet som embedsmenn. Dette taler for en mulig restrukturering av departementenes kommunikasjonsenheter.