KURS   25.04.2017

Hva betyr teknologiskiftet for bedriftskommunikasjon?

Teknologiskiftets strøm av nye data endrer tradisjonell informasjonsflyt. Har det i dag blitt viktigere å kunne påvirke algoritmer enn journalister? Mediene skriver stadig mer om teknologiskiftet: Robotene kommer og mange jobber vil erstattes med automatisering. Algoritmer styrer i større grad informasjonsflyten fra medier og bedrifter. Hva betyr dette for oss som jobber med kommunikasjon?

Sentrale emner:

På dette kurset lærer du om hvordan det teknologiske skifte setter nye premisser for hvordan virksomheter kommuniserer. Hvilken betydning dette har for ekstern og internkommunikasjon. Kurset ser også nærmere på hvordan teknologiskiftet kan forandre måten kommunikasjon blir organisert på.

Læringsmål:

 • Kurset gir innsikt i endringene teknologien gir for kommunikasjon.
 • Kurset skal gi teknologiforståelse slik at du selv kan se mulighetene for egen organisasjon.
 • Målet er at vi gjennom denne dagen skal konkretisere, eksemplifisere og bygge caser for å kunne forstå hvordan teknologi endrer bedrifters og det offentliges kommunikasjon.

Kurset har innledende forelesninger på de aktuelle temaene, som følges opp gjennom gruppe og plenumsarbeid.

Målgruppe:

Kurset gir en grunnleggende innføring i teknologiforståelse for erfarne kommunikasjonsledere og -rådgivere. Dette kurset passer for kommunikasjonssjefer i bedrifter og offentlige virksomheter.

Kursholdere:

 • Ingvild Moen
  Ingvild Moen

  Ingvild er ledende rådgiver og foredragsholder på kommunikasjon og sosiale media. En naturlig utvikling av sosiale media-arbeidet har vært å utnytte store data som Facebook og andre sosiale media genererer. Det kommer stadig nye løsninger og verktøy som gir oss mulighet til å bruke data og lage bedre kommunikasjon på målgruppenes premisser. Ingvild jobber med noen av Norges største markedsførere og er associate partner i byrået Corporate Communications.

 • Olav Mellingsæter
  Olav Mellingsæter

  Olav har bakgrunn som internasjonal rådgiver innenfor informasjon, kommunikasjon og underholdning i KPMG og PwC, og han har vært med å strukturere en rekke virksomheter på basis av dette. Han har også vært en av pionerene på utvikling av webcast og digital bedriftskommunikasjon i Norge. I arbeidet som rådgiver og produsent for flere av de største virksomhetene i Norge, har han arbeidet med utvikling av historier, film og bilder på premissene til de nye teknologiene og kanalene. Utnyttelse av teknologi, som algoritmer og kunstig intelligens, har vært en naturlig forlengelse av dette arbeidet. Olav er selvstendig rådgiver og produsent for ulike bedrifter, og blant annet del av DNB Kommunikasjon.

Praktisk informasjon:

Dato:25.04.2017, Kl. 09.00-16.00
Påmeldingsfrist:05.04.2017
Sted:Kommunikasjonsforeningen, Brugata 19, Oslo
Pris:Medlemmer kr 4300,- andre kr 6400,-
Maks antall deltagere:16
Vilkår for påmelding:Praktisk informasjon
AVHOLDT
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs