KURS   29.05.2018

Når journalisten ber om innsyn

Offentleglova gir alle som ønsker det, rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. Etter endt kurs kjenner man til – og forstår – det regelverket som gjelder. Man får grundig kjennskap til «åpenhets-prinsippet» og til hovedreglene og unntakene som fremgår av offentleglova. Man får også grundig kjennskap til saksbehandlingsreglene som gjelder ved innsynskrav.

Sentrale emner:

 • Ulike regler om åpenhet i forvaltningen: Ytringsfrihet, møteåpenhet og dokumentoffentlighet
 • Bakgrunnen for reglene om dokumentoffentlighet
 • Dokumentinnsyn vs. Rett til informasjon og opplysninger
 • Lovens virkeområde /Hovedregel
 • Dokumentbegrepet
 • Unntakene
 • Saksbehandlingsregler
 • Journalføring

Målgruppe:

 • Kommunikasjonsrådgivere som ønsker å styrke sin kompetanse innen dokument- og informasjonshåndtering i offentlig forvaltning.

Kursholdere:

 • Kurt O. Bjørnnes
  Kurt O. Bjørnnes

  Advokat Kurt O. Bjørnnes har over 15 års erfaring med å holde ulike typer juridiske kurs for offentlig forvaltning. Han er medlem av Advokatforeningen.

 • Kristine Foss seriøst
  Kristine Foss

  Kristine Foss jobber i Norsk Presseforbund.

Praktisk informasjon:

Dato:29.05.2018, Kl. 09.00-16.00
Påmeldingsfrist:15.05.2018
Sted:Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
Pris:Medlemmer kr 4300,- andre kr 6400,-
Maks antall deltagere:16
Vilkår for påmelding:Praktisk informasjon
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs