KURS   17.04.2018

Endringskommunikasjon - avgjørende for effektiv omstilling

Det skjer store forandringer i norsk arbeidsliv, og både privat og offentlig sektor er berørt. Kommunikasjon er avgjørende for effektiv endring, enten den skjer som en følge av ny strategi, nedskjæring eller omstilling. Har du den kompetansen som kreves?

Sentrale emner:

• Hvordan skjer endring – og hva kan vi lære av dette?

Gjennomgang av teoretisk rammeverk og beste praksis, basert på John Kotters 8-stegs endringsmodell, menneskelige reaksjoner i endringsprosesser og tilpasning til organisasjonens tenkemåte.

• Komponentene i en endringsplan

Gjennomgang av de viktigste komponentene i en endringsplanen: 1) Hva er det vi forsøker å oppnå? 2) Hva må vi forandre? 3) Hva betyr det – hvordan ser det ut i praksis? 4) Hva forventes av meg, hva er min rolle? og 5) Hvordan skal jeg sikre bred involvering fra ledere og medarbeidere? 6) Måling og tilbakemeldinger

• Hvordan bygge gode endringsbudskap?

Konkret om oppbygging av endringsbudskap. Hvordan kommunisere på en måte som skaper forståelse, eierskap og leder til endret adferd? Hva er rasjonalet? Hva er målbildet? Hvordan bruke ”bevis” for styrke budskapene?

• Arbeid med eget endringsbudskap

Alle jobber individuelt med sitt endringscase. Praktisk trening i utvikling og tilpasning av budskap.

• Hvordan mobilisere lederne på de ulike nivåene for å sikre at budskapet når helt ut?

Hva skjer når budskapet ikke fungerer og hva er suksesskriteriene? Gjennomgang av ulike involveringsøvelser som kan brukes av ledere på alle nivåer for å øke forståelsen og sikre engasjementet i endringssituasjoner.

• Hvordan ”holde trykket oppe” over tid?

Hvordan beholde fokus og sikre at du bygger en kultur som gjør at alle jobber mot målene? Konkret om erfaringer og beste praksis, samt læring og refleksjon på tvers i gruppen

• Arbeid med egen tiltaksplan

Presentasjon av enkelt planformat for endringskommunikasjon. Individuelt arbeid med utvikling av tiltaksplan for eget case.

Læringsmål:

 • Kurset er bygget opp med stor grad av praktiske øvelser i tillegg til teori og beste praksis.
 • Du får innsikt i og erfaring med konkrete verktøy og sentrale øvelser som du senere kan benytte for å involvere ledere og ansatte i endringsprosjekter i din organisasjon.

Målgruppe:

 • Kommunikasjonsrådgivere og ledere i offentlig og privat virksomhet.

Kursholdere:

 • Hans-Olav3-400x600
  Hans Olav Otterlei

  Hans Olav Otterlei er partner i Zynk Communication & Leadership. Otterlei jobber primært med posisjonering og omdømmebygging samt leder- og endringskommunikasjon. I tillegg jobber han mye med analyse og strategiutvikling på tvers av fagområder og bransjer.

  Otterlei har mer enn 20 års erfaring som konsulent og rådgiver for norske og internasjonale virksomheter. Han har vært konsulent og administrerende direktør for Burson-Marsteller i Norge og Tyskland, har sittet i selskapets europeiske ledergruppe med ansvar for et av selskapets tjenesteområder og har vært europasjef for Marsteller Advertising. Han har også innehatt internasjonalt ledende posisjoner i Edelman og vært leder av og partner i en håndfull mindre konsulentvirksomheter i Norge og England.

 • marit brandt lagoyr
  Marit Brandt Lågøyr

  Marit Brandt Lågøyr er kundeansvarlig for flere av Zynks større kunder innen offentlig sektor. Hun jobber med strategiutvikling og samfunns- og myndighetskontakt, samt rådgivning av ledere og toppledere – både med hensyn til eierdialog, mediehåndtering og interne forhold i virksomheten.

  Hun begynte i Zynk i januar 2015 etter ti år på Stortinget. Hun kom fra jobben som personlig rådgiver for partileder og parlamentarisk leder Knut Arild Hareide. Før det var hun blant annet rådgiver for næringskomitéen, rådgiver for leder i familie- og kulturkomitéen og kommunikasjonsrådgiver for stortingsgruppen til KrF. Mange år i politikken har gitt henne bred samfunnsforståelse og fagkunnskap, dyp innsikt i en toppleders hverdag og utfordringer og tung erfaring fra strategiarbeid og strategisk mediehåndtering.

  Lågøyr er utdannet cand.philol. med hovedfag i engelsk og mellomfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt kommunikasjonsfag og statsvitenskap fra St. Olaf College i Minnesota. Hun var styreleder i Blå Kors Norge fra 2011-2016. Hun har tidligere vært høyskolelektor i engelsk og medforfatter på lærebok i faget International English for videregående skole.

Praktisk informasjon:

Dato:17.04.2018, Kl. 09.00-16.00
Påmeldingsfrist:20.03.2018
Sted:Thon Hotel Maritim, Kongsgata 32, Stavanger.
Pris:Medlemmer kr 4300,- andre kr 6400,-
Maks antall deltagere:12
Vilkår for påmelding:Praktisk informasjon
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs