KURS   13.09.2016

Økonomi for kommunikatører

Ønsker du å skrive mer levende om økonomi? I dette kurset får du innsikt i sentrale økonomiske begreper og hvordan du får frem de kommunikasjonsmessige poengene. Gjennom teori og deltakernes egne eksempler blir økonomiske problemstillinger belyst.

Sentrale emner:

 • Verdiskapning: hva menes med å skape verdier?
 • Verdiskapning for hvem?
 • Hva innebærer å ta en optimal beslutning i et bedriftsøkonomisk perspektiv?
 • Case: hva må til for at en virksomhet skal gå bra?
 • Forståelse for resultat-regnskapet, likviditet og balanse, og sammenhengene disse i mellom
 • Fordeler og ulemper med regnskapslogikk
 • Regnskapsanalyse
 • Caser: Eksempel på regnskap som et privatøkonomisk virkemiddel
 • Regnskapsanalyse av en virksomhet, hva kan tallene fortelle oss?
 • Tolkning av regnskapet

Læringsmål:

Du lærer hvordan du formidler økonomiske begreper på en lettfattelig og levende måte

Målgruppe:

Kommunikatører som ønsker økt kunnskap om hvordan økonomi kan kommuniseres på en enkel måte. Dette er også et nyttig kurs for deg som sitter i eller nær ledergruppen, og deltar i økonomiske diskusjoner og beslutninger.

Kursholdere:

 • Espen-Skaldehaug- nett
  Espen Skaldehaug

  Espen Skaldehaug, førstelektor ved BI på Institutt for regnskap - revisjon og jus. Espen foreleser også på Master of Management- programmet ”Økonomi i ledelse” og er kjent for å gjøre økonomi lett tilgjengelig for "ikke- økonomer".

Praktisk informasjon:

Dato:13.09.2016, Kl. 09.00-16.00
Påmeldingsfrist:12.09.2016
Sted:Kommunikasjonsforeningens lokaler, Kongens gate 31, Oslo
Pris:Medlemmer kr 4300,- andre kr 6400,-
Maks antall deltagere:16
Vilkår for påmelding:Praktisk informasjon
AVHOLDT
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs