Kurs hos ForsvaretPublisert 1. februar 2018, endret 6. februar 2018

Fire kampfly mot himmel

Åpent for kommunikatører på Forsvarets sjefskurs

Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen kan søke opptak på Forsvarets sjefskurs. Kurset er for ledere eller kommende ledere og gir innsikt i temaer som beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Tekst: Anders Ringen/ Foto: Martin Mellquist (Forsvaret)

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen har du mulighet til å søke opptak på Forsvarets Sjefskurs nr. 21 som blir arrangert i perioden 14. august – 2. november 2018, primært på Akershus festning i Oslo.

Kurset gir kunnskap om forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og innsikt i temaer som samfunnssikkerhet og beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering. I år er fordypningstemaet «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa - med Russland som nabo». Det tas opp 29 elever til kurset, både militære og sivile. 

Rettet mot ledere

Målgruppen for kurset inkluderer også representanter fra media eller fra kommunikasjonsstillinger, men det er flere kriterier som skal oppfylles: Søkerne må være, eller være kandidater til, nøkkel- eller lederstillinger; de må ha behov for innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette; og de må inneha kunnskap som kan komme de andre kursdeltagerne til nytte.

- Det er en fordel å ha erfaring fra felter som beredskap og samfunnssikkerhet og å ha jobbet med krisehåndtering. Også kommunikatører som har jobbet i internasjonale organisasjoner vil bli høyere prioritert som kandidater til kurset, forteller kurskonsulent ved Forsvarets Høgskole, Liv Kørra.

Kvinner oppfordres til å søke.

Alle deltagere forventes å være aktive bidragsytere på kurset og må ha fri fra jobb i kursperioden.

Les mer om Forsvarets sjefskurs og hva søknaden må inneholde.

  • Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, tlf. 48 06 44 62, e-post: therese@kommunikasjon.no
  • Kontaktperson ved praktiske spørsmål er kurskonsulenten ved Forsvarets Høgskole, tlf. 23 09 57 11
  • Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen 4. mars 2018

 NB! Søkere må være medlem av Norsk kommunikasjonsforening.

+ Del