Kurs hos Forsvaret

  • Illustrasjonsfoto Istock
    Søk plass på Forsvarets Sjefskurs

    Som medlem i Kommunikasjonsforeningen kan du søke opptak til Forsvarets Sjefskurs, et unikt utdanningstilbud for militære og sivile beslutningstakere.

  • kaimyhre.com_DSC5864
    Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs

    Som medlem i Kommunikasjonsforeningen kan du søke opptak til Forsvarets Informasjonskurs, et unikt utdanningstilbud for militære og sivile beslutningstakere.