Strategisk kommunikasjon

 • Jytte fra marketing_preview

  Jytte fra marketing er desværre gået for i dag

  Av: Morten Münster
  Forlag: Gyldendal Business, 2017

  Bak den snodige tittelen er en bok som vil vise hvordan folk faktisk handler (i motsetning til hvordan man antar at folk rasjonelt vil handle), og hvordan det bør utnyttes når man ønsker å påvirke folks atferd med eksempelvis kommunikasjonskampanjer.

 • nu-strategisk-improvisation-for-effektiv-kommunikation_preview

  Nu: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation

  Av: Jesper Falkheimer, Katarina Gentzel Sandberg
  Forlag: Roos & Tegnér, 2017

  Forfatterne introduserer «strategisk improvisasjon» som en ny metode for å tenke og handle kommunikativt. Modellen vektlegger rask og situasjonstilpasset kommunikasjon.

 • Interaksjonsdesign_preview

  Introduksjon til interaksjonsdesign

  Av: Tone Nordbø
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  En introduksjon til interaksjonsdesign og brukeropplevelse. Lær hvordan designprosessen bør være for at brukeropplevelsene skal bli bra for målgruppene. Omhandler nettsider, apper og andre digitale løsninger.

 • Communication excellence

  Communication Excellence How to Develop, Manage and Lead Exceptional Communications

  Av: P. Verhoeven, A. Moreno, A. Zerfass, D. Vercic, R. Tench
  Forlag: Palgrave Macmillan, 2017

  Boken skal gi innsikt i hvordan man best utvikler og leder fremragende kommunikasjon – i motsetning til kommunikasjon på det jevne. Basert på data fra European Communication Monitor gjennom ti år, casestudier og intervjuer.

 • the_media_and_the_mundane

  The Media and the Mundane - Communication Across Media in Everyday Life

  Av: Bjarki Valtysson, Anne Mette Thorhauge, Kjetil Sandvik
  Forlag: Nordicom, 2016

  Studier om kommunikasjon på tvers av apper, medier og sosiale medier, samt teoretisk rammeverk for å forstå nye kommunikasjonsmønstre. Lastes ned på www.nordicom.gu.se

 • courageous

  Case Studies in Courageous Organizational Communication

  Av: Alexander Lyon
  Forlag: Peter Lang Inc., 2016

  Casestudier fra blant annet Netflix, Google og NASA. «Modig kommunikasjon» kjennetegnes ifølge forfatteren av samarbeid, engasjement og transparens.

 • Merkevareledelse

  Merkevareledelse

  Av: Lars E. Olsen, Adrian Peretz, Bendik M. Samuelsen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Her handler det om alle aspekter ved å forvalte en merkevare – som analyse, posisjonering og verdifastsettelse. Temaer som også dekkes, er utvikling av kommunikasjonsstrategi, betydningen av vareprat og bruk av ansatte som merkevarebyggere.

 • Innholdsmarkedsføring cover

  Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis.

  Av: Jens Barland (red.)
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Innholdsmarkedsføring – også kjent som content marketing – er i kraftig vekst i alle digitale medier. Det legges stadig større vekt på å fremme bedriften, virksomheten eller organisasjonen gjennom godt medieinnhold. Denne boken er den første på...

 • Socialastyrelser_framsida

  Sociala medier för styrelser

  Av: Heidi Wold, Karin Bäcklund
  Forlag: Karin Bäcklund og Heidi Wold, 2016

  Forfatterne mener mange styremedlemmer mangler forståelse for sosiale medier og hvordan de innvirker på virksomhetene. Men denne boken vil de bøte på det. Finnes også som e-bok.

 • Perspektiver på PR

  Perspektiver på PR

  Av: Trond Albert Skjelbred(red.)
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Bokens redaktør og initiativtaker, Trond Albert Skjelbred, har vært en aktør i denne bransjen siden 1994 og ønsker å belyse PR-faget fra nye vinkler og ståsteder. Han har invitert med seg Arne Pran, Per Høiby, Magne Utle, Per Arne Dahl, Kathleen...

 • om_aa_paavirke

  Om å påvirke

  Av: Olav Johansen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Om å påvirke handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.

 • Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Av: Ingrid Lønrusten Rogstad
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Dagens komplekse mediesituasjon medfører store endringer i politisk kommunikasjon. Den påvirker hvordan det kommuniseres, hva som blir kommunisert, og hvem som deltar i offentligheten.

 • Sosiale medier for forskere_9788202502393 (1)

  Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter

  Av: Audun Farebrot
  Forlag: Cappelen Damm, 2015

  Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter er en praktisk håndbok som gir deg den nødvendige starthjelpen.

 • 123blogg (Ebok)

  123blogg (Ebok)

  Av: Thomas Moen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2015

  Hvordan lage en blogg, og hvordan skaffe mange lesere? Boken retter seg mot både bedrifter og privatpersoner. Forfatteren ønsker å innvie nykommere i bloggverden i uskrevne regler og uttrykksformer, men mener boken også passer for de som allerede...

 • Troværdighed kommer indefra_1662757t137

  Troværdighed kommer indefra!

  Av: Helle Bertram
  Forlag: Handelshøjskolens Forlag, 2015

  Troverdig kommunikasjon skal skape lojale medarbeidere, fornøyde kunder og effektive virksomheter. Bertram setter opp en sekstrinnsmodell, med inspirasjon fra coaching. Et fint og ryddig oppsett, som kan hjelpe mange ferske kommunikasjonsfolk i...

 • Cases on strategic social media Utilization in the nonprofit sector_9781466681880

  Cases on Strategic Social Media Utilization in the Nonprofit Sector

  Av: Hugo Asencio
  Forlag: Information Science Reference/ IGI Global, 2015

  Praktisk bok med konkrete eksempler på hvordan små og mellomstore veldedige organisasjoner best kan utnytte sosiale medier til å skape engasjement, skaffe penger og sikre en digital tilstedeværelse.

 • 9788215024585

  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon

  Av: Sigurd Allern (red.), Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2015

  «Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon» gjør opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Antologien tar for seg hvor feltet har vært, hvor det er i dag, og hvor bidragsyterne mener veien bør gå. Den undersøker...

 • Cover En innføring i PR

  En innføring i PR. Teori, prosess og praksis

  Av: Peggy Simcic Brønn, Tor Bang, Øystein Bonvik
  Forlag: Fagbokforlaget, 2015

  En innføring i PR tar for seg både teori, prosess og praksis på fagormådet PR. Boken inneholder mange norske eksempler og problemstillinger og er beregnet både på studenter og yrkesutøvere.

 • Slik bruker du sosiale medier på jobben_Fagbokforlaget

  Slik bruker du sosiale medier på jobben

  Av: Espen Grimmert
  Forlag: Fagbokforlaget, 2015

  Slik bruker du sosiale medier på jobben kan benyttes som et oppslagsverk for alle som bruker sosiale medier i jobbsammenheng. De store sosiale mediene Facebook, LinkedIn og Twitter er grundig dekket i boken. Forfatteren veileder deg også i rett...

 • Cover lite Hvordan vinne valg

  Hvordan vinne valg. Moderne politisk kommunikasjon.

  Av: Tarjei Skirbekk
  Forlag: Spartacus, 2015

  Hvordan vinne valg i et samfunn som er i stadig endring? Det kreves mer for å vinne valg enn før. Å finne riktig budskap og utvikle en tydelig strategi er kjernen i moderne politisk kommunikasjon. Tarjei Skirbekk har i mange år jobbet med...

 • Corporate communication: Critical business asset for strategic global change

  Corporate Communication: Critical Business Asset for Strategic Global Change

  Av: Michael B. Goodman, Peter B. Hirsch
  Forlag: Peter Lang Publishing, 2015

  Virksomhetskommunikasjon er mer kompleks, mer strategisk og står mer sentralt enn før. Boken tar opp ulike kommunikasjonsbehov knyttet til virksomhetens livssyklus: ansettelser, endring, innovasjon, lederskifte, nedbemanning, ekspansjon og...

 • Mer kraft med god pr

  Mer kraft med god PR

  Av: Ulf-Arvid Mejlænder
  Forlag: Hegnar Media, 2014

  Å kommunisere effektivt med egne målgrupper kan være avgjørende for å vinne seiere og oppnå fremgang. Med god kommunikasjon kan du styrke relasjoner, få innflytelse, dempe kriser, flytte varer og endre holdninger. Dette er boken som gjør...

 • Forskningskommunikasjon

  Forskningskommunikasjon

  Av: Audun Farbrot
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Forskningskommunikasjon handler om å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper. Den enkelte forskers engasjement og ønske om å kommunisere sin forskning er viktig for å oppnå dette. Men først og...

 • PR-og-strategisk-kommunikasjon

  PR og strategisk kommunikasjon

  Av: Øyvind Ihlen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2013

  Alle virksomheter må forholde seg til og kommunisere med omverdenen på en eller annen måte. Slik praksis kalles gjerne PR eller strategisk kommunikasjon. Denne boka gjør opp bo for kunnskapen vi har på dette feltet, da med særlig vekt på...

 • strategic-planning

  Strategic planning for public relations (4th ed.)

  Av: Ronald D. Smith
  Forlag: Routledge, 2012

  This innovative and popular text provides a clear pathway to developing public relations campaigns and other types of strategic communication. Implementing the pragmatic, in-depth approach of the previous editions, author Ronald D. Smith presents...

Viser 1 - 25 av 43