Språk og retorikk

Kommentaren en sjanger i endring

Kommentaren – en sjanger i endring

Av: Lisbeth Morlandstø
Birgit Røe Mathisen
Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

En teoretisk del ser på kommentarens rolle i mediene og offentligheten. En praktisk del gir innføring i argumentasjon, research, oppbygging og språk i kommentaren.