Planlegging og prosjektarbeid

 • kreativitet_og_innovasjon

  Kreativitet og Innovasjon - Fem sider av nesten samme sak

  Av: Torild Alise W. Oddane
  Forlag: Fagbokforlaget, 2017

  Fellesnevneren for kreativitet og innovasjon er evnen til å håndtere komplekse, ikke-rutinebaserte oppgaver, mener forfatteren.

 • Troværdighed kommer indefra_1662757t137

  Troværdighed kommer indefra!

  Av: Helle Bertram
  Forlag: Handelshøjskolens Forlag, 2015

  Troverdig kommunikasjon skal skape lojale medarbeidere, fornøyde kunder og effektive virksomheter. Bertram setter opp en sekstrinnsmodell, med inspirasjon fra coaching. Et fint og ryddig oppsett, som kan hjelpe mange ferske kommunikasjonsfolk i...

 • hvordanlykkeskonsulent

  Hvordan lykkes som konsulent?

  Av: Trond Albert Skjelbred
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Konsulentyrket er ikke for alle, men det er mulig å finne ut om du egner deg, skriver Trond Albert Skjelbred i denne praktisk orienterte og lettleste boken. Skjelbred har i snart 20 år jobbet som konsulent i noen av landets ledende...

 • prosjekthåndboka2

  Prosjekthåndboka 2.0

  Av: Jonas Aakre, Henriette Stryken Scharning
  Forlag: Universitetsforlaget, 2013

  Her finner du praktiske verktøy og nyttig kunnskap om prosjektarbeid, som både er lett å ta i bruk og gir stor effekt. Prosjekthåndboka gir deg inspirasjon til å løse oppgavene og utfordringene du møter i ethvert prosjekt. Et oppslagsverk og...

 • the caterpillar factory

  The Caterpillar Factory - Kick start your career in the PR business

  Av: Vyvyan Kinross
  Forlag: Troubador Publishing Ltd, 2013

  The Caterpillar Factory offers a unique insider’s account of the approach, skills and processes needed to build a successful career in today’s booming PR business. It sets out the links in the PR business chain, from the basic consultancy model...

 • prosjektledning

  Projektledning

  Av: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson
  Forlag: Liber, 2012

  Projekt finns idag i alla slags verksamheter. För att visa hur olika slags projekt kan ledas presenteras fem exempel: Spårvägsprojektet, Pacemakerprojektet, Kick-off-projektet, Stadsutvecklingsprojektet och Lönsamhetsprojektet. Med hjälp av dessa...

 • prosjektarbeid

  Prosjektarbeid – en veiledning for studenter (4. utg.)

  Av: Eva Schwencke, Erling S. Andersen
  Forlag: NKI-forlaget, 2012

  Håndbok for studenter som har prosjektarbeid som ledd i et studium ved fagskole, høgskole eller universitet. Boka gir en innføring i arbeidet med å fastlegge målene for prosjektet, samt å planlegge og organisere arbeidet. Det er lagt vekt på å...

 • diamanten

  Diamanten - en model til kommunikationsplanlægning.

  Av: Thomas H. Andersen, Flemming Smedegaard
  Forlag: Samfundslitteratur, 2012

  Bogen præsenterer en model til kommunikations- og kampagneplanlægning, som kan anvendes til enhver type af kommunikationsopgave for enhver type af organisation. Modellen, Diamanten, er med andre ord en fleksibel rammemodel, der samler de...

 • planning-and-managing-public-relations-campaigns-a-strategic-approach

  Planning and Managing a Public Relations Campaign - a strategic approch

  Av: Anne Gregory
  Forlag: Kogan Page, 2010

  Getting a public relations campaign or programme off the ground can seem an overwhelming task. But, as with any project, the secret of success lies in good planning and effective management. This fully updated second edition of Planning and...

 • prosjektkommunikasjon

  Prosjektkommunikasjon

  Av: Jon-Arild Johannessen, Tom Rosendahl
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2010

  I komplekse prosjekter, der en jobber mot en ukjent fremtid, i usikre, tverrfaglige og endringspregede sammenhenger, vokser det fram nye kompetansebehov. Blant annet viser nyere studier at under slike forhold blir den relasjonelle kompetansen...

 • creativity_public_relations

  Creativity in Public Relations

  Av: Andy Green
  Forlag: Kogan Page, 2009

  Creative input is inevitably required of the PR practitioner and yet there is a lack of real understanding of the mechanics of the processes involved. Creativity in Public Relations seeks to address this situation and explores the five 'Is' of...

 • tillampad_kommunikations

  Tillämpad kommunikationsvetenskap. Del II: Informationsarbetet – steg for steg

  Av: Larsåke Larsson
  Forlag: Studentlitteratur, 2009

  Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Var står forskningen på...

 • bok_mejlander

  Slik gjør du suksess med PR

  Av: Ulf-Arvid Mejlænder
  Forlag: Hegnar Media, 2006

  Kommunikasjon er en nøkkelfaktor for å lykkes, både for ledere og selve virksomheten de representerer. Den tiden du investerer i selvutvikling på dette området vil helt sikkert være lønnsom. Denne boken beskriver kommunikasjonsutfordringene du...