Påvirkning og overtalelse

 • Jytte fra marketing_preview

  Jytte fra marketing er desværre gået for i dag

  Av: Morten Münster
  Forlag: Gyldendal Business, 2017

  Bak den snodige tittelen er en bok som vil vise hvordan folk faktisk handler (i motsetning til hvordan man antar at folk rasjonelt vil handle), og hvordan det bør utnyttes når man ønsker å påvirke folks atferd med eksempelvis kommunikasjonskampanjer.

 • Presentasjonsteknikk Foto Gyldendal

  Presentasjonsteknikk

  Av: Karla Smith
  Forlag: Gyldendal, 2017

  Veiledning til å holde bedre presentasjoner, ved å vise hvordan du bedre kan strukturere innholdet, engasjere tilhørerne og håndtere situasjoner som kan oppstå underveis.

 • If elected cover

  If Elected: Presidential Campaign Speeches 1900–2016

  Av: Ray Cowart
  Forlag: Kindle eBook, 2016

  Dette er rett og slett en samling av talene fra presidentkandidatene i perioden 1900–2016, så kan man selv studere deres retoriske virkemidler.

 • om_aa_paavirke

  Om å påvirke

  Av: Olav Johansen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Om å påvirke handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.

 • Blogg dig til synlighet og salg bok cover

  Blog dig til synlighet og salg

  Av: Louise Lamberth
  Forlag: Bogforlaget Frydenlund, 2016

  Tekstforfatter og litteraturviter Louise Lamberth har jobbet lenge med blogging og markedsføring på nett. Hun setter seg fore å gi en innføring i hvordan man blogger slik at det blir satt pris på av både målgruppen og søkemotorene.

 • Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Av: Ingrid Lønrusten Rogstad
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Dagens komplekse mediesituasjon medfører store endringer i politisk kommunikasjon. Den påvirker hvordan det kommuniseres, hva som blir kommunisert, og hvem som deltar i offentligheten.

 • Taler og retorikk

  Taler & retorikk. Håndbok i taleskriving

  Av: Ole Andre Gjerde
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2016

  Taler og retorikk presenterer og demonstrerer hva som kjennetegner gode og overbevisende taler, og viser hvordan du selv skriver slike taler. Boken følger utviklingen i en tale fra start til mål.

 • Moderne-munnkurv

  Moderne munnkurv. Ansattes ytringsfrihet i dagens Norge

  Av: Dag Yngve Dahle, Marie Amelie
  Forlag: Gyldendal, 2016

  Forfatterne har intervjuet ansatte som har kommet med upopulære ytringer, og viser ytringsfrihetens vilkår i praksis. De presenterer også en undersøkelse gjort blant ledere samt forskning på ytring og varsling.

 • De lytter ikke

  De lytter ikke: Politikeres udenomsnak - spot den, stop den

  Av: Magnus Boding Hansen, Christian Kock
  Forlag: Hans Reitzels forlag, 2015

  Beregnet på journalister og velgere som vil se gjennom politikeres utenomsnakk, men kan være interessant også for dem som jobber med kommunikasjon generelt.

 • Desing for How People Learn_ShowCover

  Design For How People Learn, 2nd Edition

  Av: Julie Dirksen
  Forlag: New Riders, 2015

  Hvordan få folk til å se, lære og huske det du vil formidle? Denne oppdaterte utgaven omhandler sosiale medier i tillegg til blant annet presentasjoner, blogger og nettsider.

 • Cases on strategic social media Utilization in the nonprofit sector_9781466681880

  Cases on Strategic Social Media Utilization in the Nonprofit Sector

  Av: Hugo Asencio
  Forlag: Information Science Reference/ IGI Global, 2015

  Praktisk bok med konkrete eksempler på hvordan små og mellomstore veldedige organisasjoner best kan utnytte sosiale medier til å skape engasjement, skaffe penger og sikre en digital tilstedeværelse.

 • 9788215024585

  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon

  Av: Sigurd Allern (red.), Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2015

  «Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon» gjør opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Antologien tar for seg hvor feltet har vært, hvor det er i dag, og hvor bidragsyterne mener veien bør gå. Den undersøker...

 • Cover lite Hvordan vinne valg

  Hvordan vinne valg. Moderne politisk kommunikasjon.

  Av: Tarjei Skirbekk
  Forlag: Spartacus, 2015

  Hvordan vinne valg i et samfunn som er i stadig endring? Det kreves mer for å vinne valg enn før. Å finne riktig budskap og utvikle en tydelig strategi er kjernen i moderne politisk kommunikasjon. Tarjei Skirbekk har i mange år jobbet med...

 • Spokespersonry

  Spokespersonry: A Guide To Connecting

  Av: Eduardo del Buey
  Forlag: FriesenPress, 2015

  Hva bør en talsperson gjøre eller definitivt ikke gjøre? Eduardo del Buey, med lang erfaring fra kommunikasjon i diplomati og internasjonale organisasjoner, analyserer konkrete hendelser med tanke på hvordan de burde vært løst.

 • Stortingets historie cover lite

  Stortingets historie 1964 - 2014

  Av: Knut Heidar, Tore Grønlie, Hanne Marthe Narud
  Forlag: Fagbokforlaget, 2014

  Til grunnlovsjubileet i 1964 forelå historieverket Det Norske Storting gjennom 150 år i fire bind. Denne boken fører Stortingets historie fram til vår egen tid. Et gjennomgående tema er variasjoner i Stortingets makt og innflytelse. Boken handler...

 • Makt og påvirkningskraft

  Makt og påvirkningskraft. Hvordan få gjennomslag på jobben.

  Av: Linda Lai
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2014

  Boken "Makt og påvirkningskraft. Hvordan få gjennomslag på jobben" forklarer hvordan man kan bygge opp makt og påvirkningskraft på jobb. Boken beskriver hva som gir makt og hva makten gjør med oss, og den gir deg en rekke ulike teknikker for å...

 • persuasion

  Persuasion, social influence and compliance gaining (5th ed.)

  Av: Robert H. Gass, John S. Seiter
  Forlag: Pearson/Allyn & Bacon, 2013

  Persuasion: Social Influence and Compliance Gaining first helps students understand established theories and models of persuasion. It then encourages them to develop and apply general conclusions about persuasion in real-world settings. The...

 • improve-your-communication-skills

  Improve Your Communication Skills

  Av: Alan Barker
  Forlag: Kogan Page, 2013

  Improve Your Communication Skills will help you keep the interest of a large audience, impress a potential employer or simply win the argument at an important meeting. Full of practical advice on all aspects of verbal and non verbal...

 • Forskning-viser-at_hd_image

  Forskning viser at…?

  Av: Finn Wisløff, Sigbjørn Fossum
  Forlag: Gyldendal Norsk Forlag, 2012

  Bokens forfattere har i mange år ergret seg over at forskningsresultater i media presenteres som: "forskning viser at..." - altså sannheter som vi forventes å godta, uten at vi får høre noe om forskningens forutsetninger, metoder og feilkilder....

 • påvirkning

  Påvirkning. Teori og praksis

  Av: Robert B. Cialdini
  Forlag: Abstrakt forlag, 2011

  I denne reviderte, oppdaterte og utvidede utgaven av "Influence – Science and Practice" får du ikke bare vite hva som fikk deg til å si ja, du lærer også noen nyttige forsvarsteknikker mot fremtidige tilbud. Cialdini henter eksempler fra alt fra...

 • Connected

  Connected: The suprising power of our social networks and how they shape our lives

  Av: Nicholas A. Christakis, James H. Fowler
  Forlag: Hachette Book Group, 2011

  Renowned scientists Christakis and Fowler present compelling evidence for our profound influence on one another's tastes, health, wealth, happiness, beliefs, even weight, as they explain how social networks form and how they operate.

 • the dynamics of persuasion

  The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century (4th ed.)

  Av: Richard M. Perloff
  Forlag: Routledge/Taylor and Francis, 2010

  The Dynamics of Persuasion provides a comprehensive and up-to-date introduction to persuasive communication and attitude change. Offering a thorough discussion of classic and contemporary theories of persuasion, this text explores the structure...

 • kunstenaaoverbevise

  Kunsten å overbevise. En håndbok

  Av: Kjell Terje Ringdal
  Forlag: Spartacus, 2009

  Alt du trenger å vite om gjennomslag og påvirkning, men som ingen tør å fortelle deg. Statsvitenskapelig leksikon og snusfornuftige aviskommentatorer vil aldri hjelpe deg å vinne noe som helst. Så hvorfor ikke lytte til triksene til dem som...

 • nudge

  Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness

  Av: Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler
  Forlag: Penguin, 2009

  Every day we make decisions: about the things that we buy or the meals we eat; about the investments we make or our children’s health and education; even the causes that we champion or the planet itself. Unfortunately, we often choose poorly. ...

 • persuasive_messages

  Persuasive messages: The Process of Influence

  Av: William L. Benoit, Pamela J. Benoit
  Forlag: Blackwell Publishing, 2007

  Designed to help students become more successful persuaders, Persuasive Messages offers practical advice on refining purpose, understanding audience, and designing a persuasive message. This textbook combines theory and practice, adopting a...

Viser 1 - 25 av 28