Organisasjon og ledelse

 • kreativitet_og_innovasjon

  Kreativitet og Innovasjon - Fem sider av nesten samme sak

  Av: Torild Alise W. Oddane
  Forlag: Fagbokforlaget, 2017

  Fellesnevneren for kreativitet og innovasjon er evnen til å håndtere komplekse, ikke-rutinebaserte oppgaver, mener forfatteren.

 • the_media_and_the_mundane

  The Media and the Mundane - Communication Across Media in Everyday Life

  Av: Bjarki Valtysson, Anne Mette Thorhauge, Kjetil Sandvik
  Forlag: Nordicom, 2016

  Studier om kommunikasjon på tvers av apper, medier og sosiale medier, samt teoretisk rammeverk for å forstå nye kommunikasjonsmønstre. Lastes ned på www.nordicom.gu.se

 • Cover Eventledelse og sponsing

  Eventledelse og sponsing: Helse i hver krone

  Av: Rune Bjerke
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Boken tar for seg eventer og sponsingens rolle i markedsføring og organisasjonsbygging. Den er myntet på studenter, men siden forfatteren har inkludert mange modeller og eksempler, er den også nyttig for praktikere. Boken behandler eventer og...

 • courageous

  Case Studies in Courageous Organizational Communication

  Av: Alexander Lyon
  Forlag: Peter Lang Inc., 2016

  Casestudier fra blant annet Netflix, Google og NASA. «Modig kommunikasjon» kjennetegnes ifølge forfatteren av samarbeid, engasjement og transparens.

 • Socialastyrelser_framsida

  Sociala medier för styrelser

  Av: Heidi Wold, Karin Bäcklund
  Forlag: Karin Bäcklund og Heidi Wold, 2016

  Forfatterne mener mange styremedlemmer mangler forståelse for sosiale medier og hvordan de innvirker på virksomhetene. Men denne boken vil de bøte på det. Finnes også som e-bok.

 • ILLU Komm #4 ny bok

  Humanistenes guide til det private erhvervsliv

  Av: Dennis Nørmark
  Forlag: Gyldendal, 2016

  En av Danmarks mest siterte antropologer, Dennis Nørmark, er opptatt av kommunikasjon på arbeidsplasser. Nå har han laget en morsom guide for universitetshoder som vil overleve sjargongen og stilen i privat næringsliv.

 • om_aa_paavirke

  Om å påvirke

  Av: Olav Johansen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Om å påvirke handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.

 • Komm og ytringsfrihet

  Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

  Av: Kristian Alm, Mark Brown , Sigrid Røyseng(red.)
  Forlag: Cappelen Damm, 2016

  Ytringsfriheten i arbeidslivet oppleves som mer begrenset enn lovverket sikrer oss. Hvorfor? Denne antologien retter seg mot forskere og forelesere i blant annet kommunikasjons- og organisasjonsfag.

 • GPS-for-endringsledelse

  GPS for endringsledelse

  Av: Randi Kveine, Monika L. Eknes
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Hvordan kan du som leder bedre navigere og kommunisere i endringsprosesser? Boken skal gi deg ledelseshistorier å lære av, konkrete oppgaver og praktiske verktøy.

 • Personvern

  Personvern i informasjonssamfunnet

  Av: Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Skrevet for alle som i sin utdanning eller jobb trenger å sette seg inn i spørsmål om personvern. En juridisk bok, men skal ikke forutsette forhåndskunnskaper. Oppdatert utgave av boken fra 2011.

 • Troværdighed kommer indefra_1662757t137

  Troværdighed kommer indefra!

  Av: Helle Bertram
  Forlag: Handelshøjskolens Forlag, 2015

  Troverdig kommunikasjon skal skape lojale medarbeidere, fornøyde kunder og effektive virksomheter. Bertram setter opp en sekstrinnsmodell, med inspirasjon fra coaching. Et fint og ryddig oppsett, som kan hjelpe mange ferske kommunikasjonsfolk i...

 • hvit pr ny

  Hvit PR. Hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk kommunikasjon.

  Av: Umar Ashraf, Ellen Reiss
  Forlag: Moment / Frekk forlag, 2015

  Få bransjer er mer opptatt av å tenke utenfor boksen enn PR- og kommunikasjonsbransjen. Likevel ender mange opp med påfallende stereotype løsninger når de skildrer ymse kulturer og etnisiteter.

 • Spokespersonry

  Spokespersonry: A Guide To Connecting

  Av: Eduardo del Buey
  Forlag: FriesenPress, 2015

  Hva bør en talsperson gjøre eller definitivt ikke gjøre? Eduardo del Buey, med lang erfaring fra kommunikasjon i diplomati og internasjonale organisasjoner, analyserer konkrete hendelser med tanke på hvordan de burde vært løst.

 • Kommunikasjon-for-ledere-og-organisasjoner

  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

  Av: Peggy Simcic Brønn, Jan Ketil Arnulf
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Kommunikasjon er kjernen i organisering, men tas ofte for gitt. Kommunikasjon er hoveddelen av jobben for ledere på alle nivåer. Dette er en tverrfaglig, forskningsbasert bok om kommunikasjon i teori og praksis for ledere. Den beskriver inngående...

 • hvordan-org-fungerer

  Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.)

  Av: Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Dette er den mest brukte læreboken i organisasjonsteori i Skandinavia, en innføringsbok i sentrale tema og perspektiver, rik på eksempler. Det legges stor vekt på de sentrale teoretiske og empiriske bidrag som organisasjonsforskningen har...

 • hbr-s-10-must-reads-on-communication

  HBR's 10 Must Reads on Communication

  Forlag: Harvard Business Press Books, 2013

  The best leaders know how to communicate clearly and persuasively. How do you stack up? If you read nothing else on communicating effectively, read these 10 articles. We've combed through hundreds of articles in the Harvard Business Review...

 • BedreLedelse

  Bedre ledelse. Kommunikasjon, styring, arbeidsrett

  Av: Trond Stang, Birgitte Stenberg Larsen, Elin Ørjasæter
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Boken tar for seg de praktiske, sosiale, psykologiske og juridiske aspekter ved det å drive med ledelse, som arbeidsmiljø, kommunikasjon, jobbintervjuer, ferieavvikling, sykemeldinger, oppsigelser, mediehåndtering og sosiale medier. Nytt stoff om...

 • klartlederskap

  Klart lederskap

  Av: Gervase R. Busche
  Forlag: Fagbokforlaget, 2012

  Som leder i dagens kunnskapsorganisasjoner må du mestre det relasjonelle håndverket. Det er like viktig som å være dyktig faglig eller forretningsmessig. Medarbeidere, kolleger og kunder forventer at du som leder er tydelig, trygg og reflektert...

 • Effektive-ledergrupper

  Effektive ledergrupper

  Av: Thomas Nesset Midelfart, Henning Bang
  Forlag: Gyldendal, 2012

  Hva vet vi egentlig om hva som skal til for at ledergrupper fungerer godt og virkelig skaper resultater gjennom sitt arbeide? Dette er den første boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape...

 • kulturforsåelse for næringslivet

  Kulturforståelse for næringslivet - Innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse

  Av: Rolf Lunheim
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2010

  Denne boken gir en konsis innføring i tverrkulturell kommunikasjon og ledelse for praktikere i næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Har du behov for en god «verktøykasse» for konstruktiv håndtering av kulturforskjeller, er...

 • organisasjonogorganisering

  Organisasjon og organisering (6. utg.)

  Av: Tor Busch, Jan Ole Vanebo, Erlend Dehlin
  Forlag: Universitetsforlaget, 2010

  Denne boken gir en både grundig og lett tilgjengelig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien. Sett i forhold til tidligere utgaver representerer den nye boken en langt sterkere integrasjon mellom...

 • psykiorgogledelse

  Psykologi i organisasjon og ledelse (4. utg.)

  Av: Astrid Kaufmann, Geir Kaufmann
  Forlag: Fagbokforlaget, 2009

  Denne boken gir en bred og grundig innføring i organisasjons- og ledelsespsykologi. Forfatternes utgangspunkt er, som i tidligere utgaver, å gi en grundig innføring i fagpsykologiske prinsipper av stor betydning for å forstå seg selv og andre...

 • kommiorganisajsoner

  Kommunikasjon i organisasjoner

  Av: Alf Steinar Sætre
  Forlag: Fagbokforlaget, 2009

  Kommunikasjon i organisasjoner gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene innen dette fagfeltet. Boka gir leseren en bred oversikt over fagfeltet samt et grunnlag for å bedre egne ferdigheter til å kommunisere i og utenfor...

 • komm-og-helseledelse

  Kommunikasjon og helseledelse

  Av: Halvor Nordby
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2009

  God kommunikasjon er den fundamentale forutsetningen for vellykket ledelse. Men hva er egentlig god kommunikasjon? Forfatteren presenterer og diskuterer kommunikasjonsutfordringer som er spesielt viktige for ledere i det moderne norske...

 • Perspektiver-paa-ledelse_hd_image

  Perspektiver på ledelse (3. utg.)

  Av: Øyvind L. Martinsen
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2009

  Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse, bl.a. fenomenet lederskap, styring av menneskelig ressursbruk, kjønnsforskjellers betydning for ledelse og selvledelse. Mange av kapitlene er...

Viser 1 - 25 av 27