Omdømme

Coverbilde til boken Fra ide til suksess

Fra idé til suksess – om å samskape verdifulle eventer

Av: Nina Katrine Prebensen
Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

Hvordan gjøre suksess med eventer? Boken utforsker hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet. Boken handler i første rekke om årlige sted- og tidsfaste eventer.