Omdømme

 • Cover Eventledelse og sponsing

  Eventledelse og sponsing: Helse i hver krone

  Av: Rune Bjerke
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Boken tar for seg eventer og sponsingens rolle i markedsføring og organisasjonsbygging. Den er myntet på studenter, men siden forfatteren har inkludert mange modeller og eksempler, er den også nyttig for praktikere. Boken behandler eventer og...

 • Coverbilde til boken Fra ide til suksess

  Fra idé til suksess – om å samskape verdifulle eventer

  Av: Nina Katrine Prebensen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Hvordan gjøre suksess med eventer? Boken utforsker hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet. Boken handler i første rekke om årlige sted- og tidsfaste eventer.

 • Blogg dig til synlighet og salg bok cover

  Blog dig til synlighet og salg

  Av: Louise Lamberth
  Forlag: Bogforlaget Frydenlund, 2016

  Tekstforfatter og litteraturviter Louise Lamberth har jobbet lenge med blogging og markedsføring på nett. Hun setter seg fore å gi en innføring i hvordan man blogger slik at det blir satt pris på av både målgruppen og søkemotorene.

 • Sosiale medier for forskere_9788202502393 (1)

  Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter

  Av: Audun Farebrot
  Forlag: Cappelen Damm, 2015

  Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter er en praktisk håndbok som gir deg den nødvendige starthjelpen.

 • Troværdighed kommer indefra_1662757t137

  Troværdighed kommer indefra!

  Av: Helle Bertram
  Forlag: Handelshøjskolens Forlag, 2015

  Troverdig kommunikasjon skal skape lojale medarbeidere, fornøyde kunder og effektive virksomheter. Bertram setter opp en sekstrinnsmodell, med inspirasjon fra coaching. Et fint og ryddig oppsett, som kan hjelpe mange ferske kommunikasjonsfolk i...

 • 9788245016543

  Regional merkevarebygging

  Av: Kristen Albert Ellingsen, Trond Bilndheim (red.)
  Forlag: Fagbokforlaget, 2015

  Boken gir et teoretisk perspektiv på det å utvikle og vedlikeholde en regional merkevare, men drøfter også konkrete tiltak.

 • Campaings that shook

  Campaigns that Shook the World. The Evolution of Public Relations

  Av: Danny Rogers
  Forlag: Kogan Page, 2015

  Den tidligere PRWeekredaktøren går her bak kulissene på PR-arbeidet som bidro til å løfte frem blant annet Barack Obama, Margaret Thatcher, New Labour og David Beckham.

 • thehandbook-communicationandcorporatereputation

  Handbook of Communication and Corporate Reputation

  Av: Craig E. Carroll
  Forlag: Wiley Blackwell, 2013

  With the latest insights from the world of communication studies into the nature of corporate reputation, this new addition to Wiley-Blackwell’s series of handbooks on communication and media reflects the growing visibility of large businesses’...

 • ditomdømme

  Dit omdømme på sociale medier

  Av: Trine Nebel
  Forlag: Frydenlund, 2012

  Bogen er en håndsrækning til alle, der vil kommunikere professionelt på de sociale medier. Det kan gøre mere skade end gavn, når virksomheder, politikere og organisationer forsøger at skabe opmærk­somhed om sig selv og deres brand på sociale...

 • corporate-education

  Corporate Reputation, Brand and Communication

  Av: Chris Fill, Stuart Roper
  Forlag: Pearson, 2012

  Why should and how can organisations manage their reputations? All organisations, the executives who direct them, the employees who create value and their stakeholders who influence them, all interact and can impact corporate reputation. In a...

 • Substans-og-framtreden_wæraas-mfl

  Substans og fremtreden. Omdømmehåndtering i offentlig sektor

  Av: Svein Ivar Angell, Haldor Byrkjeflot, Arild Wæraas
  Forlag: Universitetsforlaget, 2011

  Offentlige organisasjoner fokuserer i økende grad på hvordan de ønsker å bli oppfattet. Flere og flere utvikler strategier og grep for å forbedre sitt omdømme, bl.a. gjennom økt satsing på strategisk kommunikasjon. Det er blitt mer og mer...

 • corporate-reputation-managing-opportunities-and-threats

  Corporate Reputation. Managing Opportunities and Threats

  Av: Cary L. Cooper, Graeme Martin, Ronald J. Burke
  Forlag: Gower Publishing Limited, 2011

  Increasing media scrutiny, global coverage and communication via the internet means corporate reputation can be damaged quickly, and failing to successfully address challenges to corporate reputation has consequences. Companies generally suffer...

 • corporate reputation

  Corporate Reputation and the News Media Agenda - setting within Business News Coverage in Developed, Emerging, and Frontier Markets

  Av: Craig E. Carroll
  Forlag: Routledge, 2010

  This volume examines agenda-setting theory as it applies to the news media’s influence on corporate reputation. It presents interdisciplinary, international, and empirical investigations examining the relationship between corporate reputation and...

 • omdømme

  Omdømme

  Av: Jon-Arild Johannessen, Johan Olaisen, Bjørn Olsen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2009

  I overgangen til et globalisert kunnskapssamfunn vil behovet for å være unik og synlig øke. Dermed vil virksomheters og enkeltpersoners omdømme få økt betydning. I Omdømme fokuserer forfatterne på omdømmestyring, kommunikasjonsstrategi og de...

 • AApen-eller-innadvendt_hd_image

  Åpen eller Innadvent. Omdømmebygging for organisasjoner

  Av: Peggy Simcic Brønn, Øyvind Ihlen
  Forlag: Gyldendal Norsk Forlag, 2009

  Et godt omdømme kan hjelpe en virksomhet gjennom kriser, gi mulighet for å forlange en god pris på et produkt eller en tjeneste og gjøre virksomheten attraktiv for jobbsøkere og investorer. Det som imidlertid er mindre kjent, er hvordan man kan...

 • petroleumsparadiset

  Petroleumsparadiset. Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging

  Av: Øyvind Ihlen
  Forlag: Unipub, 2007

  Alle virksomheter ønsker seg et godt omdømme og en kontroll over hvordan virksomheten framstilles. I Petroleumsparadiset undersøker Øyvind Ihlen hvordan Norges største og mektigste industri - oljeindustrien - kommuniserer med offentligheten. I...

 • detgodeselskap

  Det gode selskap. Omdømmebygging i praksis

  Av: Nils M. Apeland
  Forlag: Hippocampus, 2007

  ”Det gode selskap” er en praktisk innføring i hvordan virksomheter kan bygge og bevare et godt omdømme. Boken gir blant annet svar på: - Hvilke gevinster gir et godt omdømme? - Hvordan starte omdømmearbeidet innenfra? - Hvordan kartlegge...

 • Corporate_Communication_Brønn

  Corporate Communication. A strategic Approach to Building Reputation

  Av: Peggy Simcic Brønn, Roberta Wiig Berg
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2005

  Communication is the heart of organizational success. This book places communication squarely in the strategic processes of the organization. This is important if organizations are to build and maintain good images or reputations. The editors of...

 • Visuell_identitet

  Visuell identitet

  Av: Bjørn Rybakken
  Forlag: Abstrakt forlag, 2004

  Hva er en visuell identitet? Hvilke uttrykksformer kan den ha? Hvordan bør man gå fram når man skal etablere en visuell identitet for et produkt, en tjeneste eller en virksomhet? Denne boken gir en nyttig innføring i visuell identitet både for de...