Offentlig kommunikasjon

 • Vær synlig-Gyldendal

  Vær synlig. Kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor

  Av: Karen Thommesen, Turid Årsheim, Siri Wolland
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2017

  Boken skal gi deg oversikt over praktiske verktøy og metoder du kan bruke i alt fra mediehåndtering og beredskapsarbeid til kommunikasjonsstrategi og måling av kommunikasjonsaktiviteter.

 • Kommentaren en sjanger i endring

  Kommentaren – en sjanger i endring

  Av: Lisbeth Morlandstø, Birgit Røe Mathisen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  En teoretisk del ser på kommentarens rolle i mediene og offentligheten. En praktisk del gir innføring i argumentasjon, research, oppbygging og språk i kommentaren.

 • Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Av: Ingrid Lønrusten Rogstad
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Dagens komplekse mediesituasjon medfører store endringer i politisk kommunikasjon. Den påvirker hvordan det kommuniseres, hva som blir kommunisert, og hvem som deltar i offentligheten.

 • Kommentarbok til offentleglova

  Kommentarbok til offentleglova

  Av: Nils E. Øy
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2015

  Kommentarbok om praktisk bruk av offentleglova, både for de som ønsker innsyn, og for de som behandler innsynskrav. Oversikt over innsynsretter i andre lover og rett til innsyn i privat virksomhet er også med.

 • 9788215024585

  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon

  Av: Sigurd Allern (red.), Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2015

  «Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon» gjør opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Antologien tar for seg hvor feltet har vært, hvor det er i dag, og hvor bidragsyterne mener veien bør gå. Den undersøker...

 • Spokespersonry

  Spokespersonry: A Guide To Connecting

  Av: Eduardo del Buey
  Forlag: FriesenPress, 2015

  Hva bør en talsperson gjøre eller definitivt ikke gjøre? Eduardo del Buey, med lang erfaring fra kommunikasjon i diplomati og internasjonale organisasjoner, analyserer konkrete hendelser med tanke på hvordan de burde vært løst.

 • Substans-og-framtreden_wæraas-mfl

  Substans og fremtreden. Omdømmehåndtering i offentlig sektor

  Av: Svein Ivar Angell, Haldor Byrkjeflot, Arild Wæraas
  Forlag: Universitetsforlaget, 2011

  Offentlige organisasjoner fokuserer i økende grad på hvordan de ønsker å bli oppfattet. Flere og flere utvikler strategier og grep for å forbedre sitt omdømme, bl.a. gjennom økt satsing på strategisk kommunikasjon. Det er blitt mer og mer...

 • Sosialemedier-i-all-offentlighet_brantzægmfl

  Sosiale medier i all offentlighet

  Av: Petter Bae Brandtzæg, Lars Gillund, Arne Krokan, Øyvind Kvalnes, Alf Tore Meling, Jon Wessel-Aas
  Forlag: Kommuneforlaget, 2011

  Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk? De sosiale mediene er i ferd med å endre spillereglene i samfunnet, og i boken drøftes etiske og...

 • Overvåking i en rettsstat

  Overvåking i en rettsstat

  Av: Dag Wiese Schartum
  Forlag: Fagbokforlaget, 2010

  Mange vil mene at overvåking er noe vi trenger, og at samfunn som vil tilby sine borgere trygghet, trenger å drive informasjonsinnhenting som innebærer en viss overvåking og kontroll. Spørsmålet er imidlertid hvor mye som er for mye, og om vi...

 • bok_innsyn

  Innsyn. Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene

  Av: Arne Jensen, Finn Sjue
  Forlag: IJ-forlaget, 2008

  Er det mulig å forestille seg et åpent demokrati uten at vi alle har rett til innsyn i forvaltning og politikk? Svaret er nei. Vi må ha rett til å kikke makthaverne i kortene og etterprøve vedtak. Men da må vi kjenne grunnlaget for de vedtakene...

 • Mot den virtuelle kommunen

  Mot den virtuelle kommunen

  Av: Harald Baldersheim, Are Vegard Haug, Morten Øgård
  Forlag: Fagbokforlaget, 2008

  Norske kommuner er storforbrukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og både som politisk-demokratiske arenaer, som tjenesteytere, som arbeidsgivere og som lokalsamfunn utvikler de seg i retning av mer «virtuelle» kommuner. Nå er alle...

 • offentlig-inf

  Offentlig informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Mål og metoder

  Av: Arne Simonsen
  Forlag: Kommuneforlaget, 2007

  Dagens innbyggere ønsker i langt større grad enn tidligere å kunne påvirke hvilke tjenester og kvaliteten på tjenestene det offentlige tilbyr. Dette fordrer både kunnskap om velferdsordningene og dialog mellom beslutningstagerne og de som har...

 • Profil og offentlighed - pr for viderekomne

  Profil og offentlighed - pr for viderekomne

  Av: Mia Femø Nielsen
  Forlag: Samfundslitteratur, 2001

  Hvordan bliver en ekspert italesat i medierne? Hvordan bliver en stor servicevirksomhed castet i medierne? Hvilken virkelighedskonstruktion giver denne iscenesættelse? Og hvad betyder det for den demokratiske samtale? Hvordan finder...