Media og presse

 • index

  I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring

  Av: Fanny Duckert, Kim Edgar Karlsen
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2017

  I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene. For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes...

 • the_media_and_the_mundane

  The Media and the Mundane - Communication Across Media in Everyday Life

  Av: Bjarki Valtysson, Anne Mette Thorhauge, Kjetil Sandvik
  Forlag: Nordicom, 2016

  Studier om kommunikasjon på tvers av apper, medier og sosiale medier, samt teoretisk rammeverk for å forstå nye kommunikasjonsmønstre. Lastes ned på www.nordicom.gu.se

 • Opphavsrett foroterett og personbilder

  Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk

  Av: Jon Wessel-Aas
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Kan man klippe, lime og dele bilder og tekst fra nettet? Boken presenterer grunnleggende regler på området og passer for alle som publiserer på nett og i sosiale medier.

 • Innholdsmarkedsføring cover

  Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis.

  Av: Jens Barland (red.)
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Innholdsmarkedsføring – også kjent som content marketing – er i kraftig vekst i alle digitale medier. Det legges stadig større vekt på å fremme bedriften, virksomheten eller organisasjonen gjennom godt medieinnhold. Denne boken er den første på...

 • Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap

  Av: Ingrid Lønrusten Rogstad
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Dagens komplekse mediesituasjon medfører store endringer i politisk kommunikasjon. Den påvirker hvordan det kommuniseres, hva som blir kommunisert, og hvem som deltar i offentligheten.

 • Sosiale medier for forskere_9788202502393 (1)

  Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter

  Av: Audun Farebrot
  Forlag: Cappelen Damm, 2015

  Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter er en praktisk håndbok som gir deg den nødvendige starthjelpen.

 • 9788215024585

  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon

  Av: Sigurd Allern (red.), Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2015

  «Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon» gjør opp status for forskningen om politisk kommunikasjon i Norge. Antologien tar for seg hvor feltet har vært, hvor det er i dag, og hvor bidragsyterne mener veien bør gå. Den undersøker...

 • Campaings that shook

  Campaigns that Shook the World. The Evolution of Public Relations

  Av: Danny Rogers
  Forlag: Kogan Page, 2015

  Den tidligere PRWeekredaktøren går her bak kulissene på PR-arbeidet som bidro til å løfte frem blant annet Barack Obama, Margaret Thatcher, New Labour og David Beckham.

 • Spokespersonry

  Spokespersonry: A Guide To Connecting

  Av: Eduardo del Buey
  Forlag: FriesenPress, 2015

  Hva bør en talsperson gjøre eller definitivt ikke gjøre? Eduardo del Buey, med lang erfaring fra kommunikasjon i diplomati og internasjonale organisasjoner, analyserer konkrete hendelser med tanke på hvordan de burde vært løst.

 • pressearbejde-i-praksis

  Pressearbejde i praksis – Håndbog for kommunikationsmedarbejdere

  Av: Regine Wowk Andersen, Mette Minor Andersen
  Forlag: Frydenlund, 2015

  Pressearbejde i praksis er håndboken forfatterne selv skulle ønske de hadde hatt da de var nyutdannede og fikk seg jobb i kommunikasjonsbransjen. Denne boka gir en introduksjon til hvordan du som kommunikatør kan beherske forberedelsenes kunst i...

 • nyttpaanett

  Nytt på nett og brett - Journalistikk i forandring

  Av: Martin Eide, Leif Ove Larsen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2012

  Journalistikken forandres. Den engasjerer og irriterer, men forsvinner ikke. Tvert i mot. Tilgangen til nyheter og journalistikk er lettere og mer allestedsnærværende enn noen gang. Samtidig rystes journalistikken i sine grunnvoller. Konkurransen...

 • norske medier

  Norske medier - journalistikk, politikk og kultur

  Av: Kristin Skare Orgeret
  Forlag: Cappelen Damm, 2012

  Mediene utgjør en sentral del av vårt dagligliv. De informerer, engasjerer, former, representerer, underholder, utfordrer og provoserer. Mediene ivaretar viktige funksjoner som ytringsfrihet, informasjonsflyt, myndighetskontroll,...

 • medieplanlegging

  Medieplanlegging

  Av: Svein Larsen, Mona K. Solvoll
  Forlag: Fagbokforlaget, 2012

  Digitaliseringen av media har gjort medielandskapet mer komplekst og endret både medievaner og forbrukeradferd. Dette er endringer som tvinger frem en mer integrert tilnærming til planlegging av påvirkningstiltak, og som gjør det enda viktigere...

 • Bruk-pressen-omslag

  Bruk pressen (3. utg.)

  Av: Anders W. Cappelen
  Forlag: Kommunikasjonsforlaget, 2012

  Bruk Pressen 3.0 er både et oppslagsverk og en praktisk manual i presserelatert PR. Boken gir en komplett oversikt over alt du har nytte av å vite før, under og etter møter med journalister. Flere hundre caseeksempler utdyper bokens anbefalinger....

 • after the tsunami

  After the Tsunami. Crisis Communication in Finland and Sweden

  Av: Lars Nord, Ullamaija Kivikuru
  Forlag: Nordicom, 2009

  The tsunami disaster in Southeast Asia during Christmas 2004 caused many deaths among vacationers from Finland and Sweden. It could be described as one of the worst catastrophes experienced during the post-war period in these countries. This book...

 • skandalenes_markedsplass

  Skandalenes markedsplass

  Av: Sigurd Allern, Ester Pollack
  Forlag: Fagbokforlaget, 2009

  Politiske skandaler er i sin moderne form uløselig knyttet til nyhetsmediene. Denne boken retter et kritisk søkelys mot måten presse og kringkasting forvalter sin definisjonsmakt på når politiske ledere skandaliseres gjennom kampanjepregete...

 • media_og_krisehaandtering

  Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere.

  Av: Odd Einar Olsen, Espen Reiss Mathisen, Marit Boyesen
  Forlag: Høyskoleforlaget, 2008

  Media og krisehåndtering handler om forholdet mellom de profesjonelle krisehåndtererne og journalistene, om samarbeidet og konfliktene mellom media og de som prøver å håndtere en krise. Vi ser krisene fra ulike ståsteder og diskuterer de svært...

 • Valla_Prosessen

  Prosessen

  Av: Gerd-Liv Valla
  Forlag: Cappelen Damm, 2007

  I desember 2006 ble LO-leder Gerd-Liv Valla for andre gang kåret til Norges mektigste person av VG. En måned senere sto Ingunn Yssens oppsigelsesbrev på trykk i samme avis, og en av de mest omtalte personal- og mediesaker Norge har opplevd i...

 • bok_johnsen

  Journalister er ikke så farlige (dersom du er forberedt)

  Av: Øyvind Johnsen
  Forlag: Cox forlag, 2007

  Pressen er det viktigste forumet for meningsdanning i Norge. Det er her politikerne vinner eller taper sine valgslag, striden om selskapers og personers offentlige omdømme står, store deler av merkevarebyggingen finner sted og ulike interesser...

 • mediekuppet

  Mediekuppet. Slik tjente Idar Vollvik 1 milliard med pressens hjelp

  Av: Haakon B. Schrøder
  Forlag: Kommunikasjonsforlaget, 2007

  Glem alt det dumme Idar Vollvik har gjort siden 2005! Mediekuppet handler om Vollviks geniale PR-innsats for Chess frem til han solgte seg ut. Dette er en bok med stor lærings- og inspirasjonsverdi for alle som arbeider med PR. «Mediekuppet»...

 • Media-og-det-menneskelege

  Media og det menneskelege

  Av: Lars Arve Røssland
  Forlag: Samlaget, 2007

  Kva er etisk kommunikasjon? I boka skisserer forfattaren eit filosofisk grunnlag for ein ny presseetikk. Med støtte i filosofien viser han at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når yrkesrolla skal formast – først menneske, så journalist....

 • Effective_media_relations

  Effective Media Relations. How to Get Results

  Av: Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg
  Forlag: Kogan Page, 2005

  The power of the media is unquestionable - the dramatic effect it can have on public opinion and decision making is quite unique. Knowing how to use the media effectively is an essential skill for the public relations practitioner. In this...

 • hitting-headlines-in-europe-country-by-guide-alun-drake-paperback-cover-art

  Hitting the Headlines in Europe. A Country-by-Country Guide to Effective Media Relations

  Av: Cathie Burton, Alun Drake
  Forlag: Kogan Page, 2004

  Communicating across borders is a specialist skill. Differences in language, tradition, culture and style can create problems for even the most experienced PR professional. Companies, campaigners and journalists need to adapt their methods to the...

 • bok_spin

  Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis

  Av: Mia Femø Nielsen
  Forlag: Samfundslitteratur, 2004

  Kampen om opmærksomhed og om at sætte dagsorden er hård, så der er i dag stor fokus på begreber som spin og branding: Hvordan skiller man sig ud, og hvordan kan man nå ud til modtageren? Er der nogle lette genveje, synes mange at ville vide. Der...