Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon

Av: Adrian Peretz
Lars E. Olsen
Forlag: Fagbokforlaget, 2017

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

Hvordan og hvorfor virker markedskommunikasjon? Boken skal gi teoretisk og analytisk grunnlag for å se mulighetene i markedskommunikasjon. Forfatterne viser hva som er teoretisk anerkjent i akademisk forskning, og hva som er teknologisk mulig i praksis.