Måling og evaluering

Metodebok for kreative fag cover

Metodebok for kreative fag

Av: Lene Pettersen
Hans Erik Næss
Forlag: Universitetsforlaget, 2017

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

Praktisk innføring i metodearbeid: Hvordan velge riktig metode og gjennomføre undersøkelser og analyser korrekt. Boken omfatter de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene, i tillegg til metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid.