Måling og evaluering

 • Metodebok for kreative fag cover

  Metodebok for kreative fag

  Av: Lene Pettersen, Hans Erik Næss
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  Praktisk innføring i metodearbeid: Hvordan velge riktig metode og gjennomføre undersøkelser og analyser korrekt. Boken omfatter de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene, i tillegg til metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid.

 • Search_analytics

  Search Analytics for Your Site

  Av: Louis Rosenfeld
  Forlag: Rosenfeld Media, 2011

  Any organization that has a searchable web site or intranet is sitting on top of hugely valuable and usually under-exploited data: logs that capture what users are searching for, how often each query was searched, and how many results each query...

 • Primer-of-Public-Relations-Research-Second-Edition-Stacks-Don-W

  Primer of public relations research (2nd ed.)

  Av: Don W. Stacks
  Forlag: Guilford, 2010

  This practical, comprehensive work is widely regarded as the standard course text and practitioner reference on public relations research. Don W. Stacks explains the key role of research in all aspects of contemporary PR practice, from planning a...

 • a_practitioners_guide

  A practitioner's guide to public relations research, measurement and evaluation

  Av: Don W. Stacks, Donald K. Wright
  Forlag: Business expert press, 2010

  Contemporary public relations practice has developed over the last several decades from the weak third sister in marketing, advertising, and public relations mix to a full player. Part of that development can be traced to a change in the way that...

 • grunnbokistrategi

  Grunnbok i strategi (3. utg.)

  Av: Bente R. Løwendahl, Fred Wenstøp, Øystein D. Fjeldstad
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2010

  Grunnbok i strategi, 3. utgave, inneholder alle de grunnleggende teoretiske perspektivene og analyseverktøyene. Boken viser hvordan man skal forholde seg til spesifikke beslutningsproblemer i bedrifter og inneholder også mange eksempler og noen...

 • Web-analytics

  Web Analytics 2.0

  Av: Avinash Kaushik
  Forlag: Sybex, 2009

  Web Analytics 2.0 presents a new framework that will permanently change how you think about analytics. It provides specific recommendations for creating an actionable strategy, applying analytical techniques correctly, solving challenges such as...

 • Forskningshandboken-foer-smaeskaliga-forskningsprojekt-inom-samhaellsvetenskaperna

  Forskningshandboken

  Av: Martyn Denscombe
  Forlag: Studentlitteratur, 2009

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhälls-forskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis...

 • pr_metrics

  Public relations metrics: research and evaluation

  Av: Betteke van Ruler, Ana Tkalac Verčič, Dejan Verčič
  Forlag: Routledge/Taylor and Francis, 2008

  Responding to the increasing need in academia and the public relations profession, this volume presents the current state of knowledge in public relations measurement and evaluation. The book brings together ideas and methods that can be used...

 • en_undersokelse_viser

  En undersøkelse viser...

  Av: Jon Gangdal, Harald Hanssen-Bauer
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2008

  En undersøkelse viser at humla ikke kan fly, men den fortsetter å surre fra blomst til blomst. Markedsundersøkelser og meningsmålinger som gjennomføres uten metodisk edruelighet og kildekritisk tilnærming, gir gale konklusjoner, som at humla ikke...

 • evaluating public relations

  Evaluating Public Relations. A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research & Evaluation

  Av: Paul Noble, Tom Watson
  Forlag: Kogan Page, 2007

  Evaluating Public Relations, now published with the CIPR as part of the PR in Practice series, advises PR practitioners at all levels how to demonstrate clearly and objectively the impact that their work has to their clients and managers. The...