Krise- og risikokommunikasjon

Krisehåndtering Tor Hafting

Krisehåndtering

Av: Tore Hafting
Forlag: Fagbokforlaget, 2017

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

Belyser hvordan organisasjoner forbereder og forebygger før kriser, og lærer og gjenoppbygger etter kriser. Tar blant annet opp kriseledelse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon og trening.