Krise- og risikokommunikasjon

 • Screen Shot 2017-07-27 at 15

  Social Media and Crisis Communication

  Av: Lucinda Austin, Yan Jin (red.)
  Forlag: Routledge, 2017

  Her diskuteres både teori og praksis knyttet til sosiale mediers påvirkning av krisekommunikasjon. Ulike forskere har bidratt i boken, som også byr på en nyutviklet modell for krisekommunikasjon i sosiale medier.

 • Krisehåndtering online

  Krisehåndtering online

  Av: Kjell Løvik
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2015

  Hvordan utnytte sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid? Boken skal gi svar for de som har ansvar for krisehåndtering og kommunikasjon i en virksomhet, men også for ledere og ansatte som skal håndtere slike hendelser.

 • sociala-medier-och-webb-vid-kris-1

  Sociala medier och webb vid kris: strategier och taktiker

  Av: Mats Eriksson
  Forlag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014

  Många organisationer inom offentlig sektor har idag inlett en så kallad närvaro i den sociala mediesfären. När en kris inträffar kan denna närvaro innebära både problem och möjligheter. I denna skrift presenteras hur myndigheters och kommuners...

 • Skriva-i-sociala-medier-_-i-händelse-av-kris

  Skriva i sociala medier - i händelse av kris

  Av: Helen Andersson
  Forlag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014

  Allt fler myndigheter och kommuner väljer att kommunicera i sociala medier vid kris och olycka. Vid kriskommunikation i kanaler som kräver snabba uppdateringar kan man behöva stöd i skrivprocessen. Boken "Skriva i sociala medier - i händelse...

 • ongoing crisis communication

  Ongoing crisis communication: planning, managing, and responding (4th ed.)

  Av: W. Timothy Coombs
  Forlag: Sage Publications, 2014

  Crises occur every day: an airplane crashes into a mountain; a corporation lays off thousands of workers; an oil spill threatens an ecosystem. Such crises can be devastating for individuals, organizations, the organizations’ stakeholders, and...

 • crisis communication

  Crisis Communication

  Av: W. Timothy Coombs
  Forlag: Sage Publications, 2013

  Crisis communication is a rapidly evolving field which is producing an increasing amount of research globally. The study of crisis communication is of interest to scholars and researchers from across the board of disciplines; such as in public...

 • applied crisis communication

  Applied Crisis Communication and Crisis Management

  Av: W. Timothy Coombs
  Forlag: Sage Publications, 2013

  Designed to give students and public relations professionals the knowledge and skills they need to become successful crisis managers, this practical book includes a wide range of cases that explore crisis communication and management in action....

 • krise

  Krise

  Av: Jon Gangdal, Gunnar Angeltveit
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Risikovurdering og beredskapsplanlegging er mange lederes dårlige samvittighet. Det vil jo helst gå bra – helt til resultatene plutselig begynner å gå nedover, eller det smeller. Da er det ofte for sent å reagere riktig, fordi handlefriheten er...

 • håndbok-i-krisehåndtering

  Håndbok i krisehåndtering

  Av: Ole André Bråten
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal...

 • masters-of-disasters

  Masters of Disaster. The Ten Commandments of Damage Control

  Av: Bill Guttentag, Mark Fabiani, Christopher Lehane
  Forlag: Palgrave Macmillan, 2012

  PR gurus and top political advisors Mark Fabiani and Chris Lehane show PR professionals, brand managers and political operatives how to bullet-proof any marketing campaign - and clean up any crisis.

 • krisehåndtering 2

  Krisehåndtering 2.0 - Sosiale medier i bruk før, under og etter krisen

  Av: Kristina Brekke Jørgensen, Ingrid Stranger-Thorsen, Christian Lund, Hans Petter Fagerli, Alf Tore Meling, Ingeborg Volan
  Forlag: Kommuneforlaget, 2012

  Hvordan håndterer man en krise når informasjonen spres raskere enn noen gang, og publikum kanskje sitter på mer informasjon om krisen enn det du gjør? Hvordan skal offentlige virksomheter forholde seg til manglende informasjonskontroll i...

 • unnskyld_JonRisdal

  Unnskyld! Legge seg flat eller stå oppreist

  Av: Jon Risdal
  Forlag: Cappelen Damm, 2011

  Idrettsstjerner gjør det. Politikere gjør det. Næringslivsledere gjør det. Og de fleste av oss gjør det selv også: Legger oss flate. Sier unnskyld. Men hvorfor er vi så opptatte av dette lille ordet - Unnskyld? Unnskyldningen dreier seg om...

 • kriseOgBeredskapsledelse

  Krise- og beredskapsledelse. Teamtrening

  Av: Jonas Eriksen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2011

  Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Slike team utsettes for store påkjenninger. For å kunne håndtere situasjonen effektivt og riktig må teamet optimalisere kommunikasjon og informasjonsflyt, fatte gode beslutninger,...

 • communicating_risks_towards_the_threat_society

  Communicating Risks. Towards the Threat Society

  Av: Stig A. Nohrstedt
  Forlag: Nordicom, 2011

  Communicating risks is an increasingly complicated task in contemporary society. Risks travel physically as well as discursively between continents, countries and cultures. Globalization itself has actualized new alleged risks in politics, media...

 • håndbok i konflinkthåndtering

  Håndbok i konflikthåndtering

  Av: Ole André Bråten
  Forlag: Høyskoleforlaget, 2011

  Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Denne håndboken vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved...

 • the four stages

  The Four Stages of Highly Effective Crisis Management: How to Manage the Media in the Digital Age

  Av: Jane Jordan-Meier
  Forlag: CRC Press, 2011

  From the Japanese tsunami and the Egyptian revolution to the Haitian earthquake and the Australian floods, social media has proven its power to unite, coalesce, support, champion, and save lives. Presenting cutting-edge media communication...

 • øvelse gjør mester

  Øvelse gjør mester - Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser

  Av: Kjell Løvik
  Forlag: Høyskoleforlaget, 2010

  Hver dag opplever vi kriser og hendelser som det krever kunnskap og erfaring å håndtere. En krise kan innebære at hverdagen ødelegges. Vi ser at store hendelser i utlandet påvirker vårt land direkte. Vi opplever at interne hendelser må håndteres...

 • kriseledelse

  Kriseledelse

  Av: Magne Vollan Aarset
  Forlag: Fagbokforlaget, 2010

  Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet, bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for, og den risiko virksomheten skaper. Vi skal med andre ord både vite hva vi vil og hva som kan gå galt. For i...

 • handbook_of_crisis_comm

  The handbook of crisis communication

  Av: W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay
  Forlag: Wiley Blackwell, 2009

  Written as a tool for both researchers and communication managers, the Handbook of Crisis Communication is a comprehensive examination of the latest research, methods, and critical issues in crisis communication. - Includes in-depth analyses...

 • after the tsunami

  After the Tsunami. Crisis Communication in Finland and Sweden

  Av: Lars Nord, Ullamaija Kivikuru
  Forlag: Nordicom, 2009

  The tsunami disaster in Southeast Asia during Christmas 2004 caused many deaths among vacationers from Finland and Sweden. It could be described as one of the worst catastrophes experienced during the post-war period in these countries. This book...

 • kriskommunikation

  Kriskommunikation

  Av: Jesper Falkheimer, Mats Heide, Larsåke Larsson
  Forlag: Liber, 2009

  Den här banbrytande boken visar hur en organisation på bästa sätt bygger upp sin kriskommunikation, fördelat på de tre olika faserna före, under och efter en kris. Den bygger på aktuell forskning och teori varvas med praktikfall och konkreta råd....

 • crisis-communications-practical-pr-strategies

  Crisis Communication

  Av: Peter Anthonissen
  Forlag: Kogan Page, 2008

  Senior management and leaders within companies embroiled in crisis, have learned the hard way what happens when the unthinkable becomes a reality - an accident results in death or injury; a failed company takeover causes share prices to plummet;...

 • risk-issues-and-crisis-management-in-public-relations-a-casebook-of-best-practice

  Risk Issues and Crisis Management in Public Relations - a casebook of best practice

  Av: Judy Larkin, Michael Regester
  Forlag: Kogan Page, 2008

  The reputation of an organisation influences who we buy from, work for, supply to and invest in. Intangible assets, of which reputation forms an important part, account for well over 50 per cent of the value of the Fortune 500 and even more in...

 • media_og_krisehaandtering

  Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere.

  Av: Odd Einar Olsen, Espen Reiss Mathisen, Marit Boyesen
  Forlag: Høyskoleforlaget, 2008

  Media og krisehåndtering handler om forholdet mellom de profesjonelle krisehåndtererne og journalistene, om samarbeidet og konfliktene mellom media og de som prøver å håndtere en krise. Vi ser krisene fra ulike ståsteder og diskuterer de svært...

 • Krisekommunikation

  Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet

  Av: Finn Frandsen, Winni Johansen
  Forlag: Samfundslitteratur, 2007

  Krisekommunikation er det første større værk på dansk om kriser, kriseledelse og krisekommunikation. Bogen bygger på en multidimensionel tilgang og angriber feltet ud fra fem forskellige dimensioner: - En sociologisk dimension (risikosamfundet...

Viser 1 - 25 av 27