Internkommunikasjon

 • courageous

  Case Studies in Courageous Organizational Communication

  Av: Alexander Lyon
  Forlag: Peter Lang Inc., 2016

  Casestudier fra blant annet Netflix, Google og NASA. «Modig kommunikasjon» kjennetegnes ifølge forfatteren av samarbeid, engasjement og transparens.

 • ILLU Komm #4 ny bok

  Humanistenes guide til det private erhvervsliv

  Av: Dennis Nørmark
  Forlag: Gyldendal, 2016

  En av Danmarks mest siterte antropologer, Dennis Nørmark, er opptatt av kommunikasjon på arbeidsplasser. Nå har han laget en morsom guide for universitetshoder som vil overleve sjargongen og stilen i privat næringsliv.

 • om_aa_paavirke

  Om å påvirke

  Av: Olav Johansen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Om å påvirke handler om hvordan aktører i arbeids- og organisasjonslivet kan arbeide bevisst, planmessig og langsiktig for å nå sine mål gjennom strategisk bruk av påvirkningsprosesser.

 • Komm og ytringsfrihet

  Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

  Av: Kristian Alm, Mark Brown , Sigrid Røyseng(red.)
  Forlag: Cappelen Damm, 2016

  Ytringsfriheten i arbeidslivet oppleves som mer begrenset enn lovverket sikrer oss. Hvorfor? Denne antologien retter seg mot forskere og forelesere i blant annet kommunikasjons- og organisasjonsfag.

 • GPS-for-endringsledelse

  GPS for endringsledelse

  Av: Randi Kveine, Monika L. Eknes
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Hvordan kan du som leder bedre navigere og kommunisere i endringsprosesser? Boken skal gi deg ledelseshistorier å lære av, konkrete oppgaver og praktiske verktøy.

 • Troværdighed kommer indefra_1662757t137

  Troværdighed kommer indefra!

  Av: Helle Bertram
  Forlag: Handelshøjskolens Forlag, 2015

  Troverdig kommunikasjon skal skape lojale medarbeidere, fornøyde kunder og effektive virksomheter. Bertram setter opp en sekstrinnsmodell, med inspirasjon fra coaching. Et fint og ryddig oppsett, som kan hjelpe mange ferske kommunikasjonsfolk i...

 • Kommunikasjon-for-ledere-og-organisasjoner

  Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

  Av: Peggy Simcic Brønn, Jan Ketil Arnulf
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Kommunikasjon er kjernen i organisering, men tas ofte for gitt. Kommunikasjon er hoveddelen av jobben for ledere på alle nivåer. Dette er en tverrfaglig, forskningsbasert bok om kommunikasjon i teori og praksis for ledere. Den beskriver inngående...

 • some fra innsiden

  Sosiale medier fra innsiden og ut - intern samhandling og dialog

  Av: Peggy Simcic Brønn, Ove Dalen, Ingri Furuly Eriksen, Bente Kalsnes, Lene Pettersen, Kari Vestgarden, Terje Vullum
  Forlag: Kommuneforlaget, 2012

  Denne boken tar for seg internkommunikasjon, organisasjonsutvikling og hvilke muligheter innføring av sosiale intranett, såkalt Enterprise 2.0, gir. Hvor god er din virksomhet på internkommunikasjon? Prioriteres interne samhandlingsløsninger...

 • gower_handbook

  Gower handbook of internal communication (2nd ed.)

  Av: Marc Wright
  Forlag: Gower, 2012

  A comprehensive guide to managing communication within organizations, the Handbook recognises Internal Communication's continued growth as a management discipline. It is aimed at leaders who want insight into IC techniques for use in both...

 • the handbook

  The Handbook of Communicating Corporate Social Responsibility

  Av: Jennifer Bartlett, Øyvind Ihlen, Steve May
  Forlag: Wiley Blackwell, 2011

  This book represents the definitive research collection for corporate social responsibility communication, offering cross-disciplinary and international perspectives from the top scholars in the field. - Addresses a gap in the existing CSR...

 • oganizational change

  Organizational Change: Creating Change Through Strategic Communication

  Av: Laurie K. Lewis
  Forlag: Wiley Blackwell, 2011

  Organizational Change integrates major empirical, theoretical and conceptual approaches to implementing communication in organizational settings. Laurie Lewis ties together the disparate literatures in management, education, organizational...

 • international communications strategy

  International Communications Strategy

  Av: Silvia Cambie, Yang-May Ooi
  Forlag: Kogan Page, 2009

  International Communications Strategy is about the cross-cultural challenges currently facing PR practitioners. Offshoring, globalisation and the rise of China and India have been triggering unprecedented change in the communication sector. ...

 • kommiorganisajsoner

  Kommunikasjon i organisasjoner

  Av: Alf Steinar Sætre
  Forlag: Fagbokforlaget, 2009

  Kommunikasjon i organisasjoner gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene innen dette fagfeltet. Boka gir leseren en bred oversikt over fagfeltet samt et grunnlag for å bedre egne ferdigheter til å kommunisere i og utenfor...

 • effective_internal

  Effective Internal Communication

  Av: Pamela Mounter, Lyn Smith
  Forlag: Kogan Page, 2008

  Internal communication has previously been overlooked in standard approaches to public relations, both in theory and in practice. The second edition of Effective Internal Communication explores the ways in which attitude is fast changing as more...

 • information and communiaction

  Information and Communication Technologies in Action - Linking Theories and Narratives of Practice

  Av: Alf Steinar Sætre, Jan-Oddvar Sørnes, Keri Stephens, Larry D. Browning
  Forlag: Routledge, 2008

  This book combines 20 stories from a variety of organizations with a selection of nine theories, both mainstream and emerging. The stories introduce readers to individuals talking about how they communicate today via information and communication...

 • applied organizational communication

  Applied Organizational Communication - Theory and Practice in a Global Environment (3rd ed.)

  Av: Mark D. Nelson, Thomas E. Harris
  Forlag: Routledge, 2007

  Applied Organizational Communication provides a current, in-depth analysis of the theories and practices critical to understanding organizational communication concepts in a global environment. Exploring the diverse communication challenges in...

 • strategiskkommunkiation

  Strategisk kommunikation: En bok om organisationers relationer

  Av: Jesper Falkheimer, Mats Heide
  Forlag: Studentlitteratur, 2007

  I en värld som präglas av ständig förändring, oförutsägbarhet och kaos blir förmågan att kunna kommunicera allt viktigare. I den här boken tas ett samlat grepp om kunskapsområdet strategisk kommunikation, dvs. ledning, planering och genomförande...

 • inter_kommunikasjon

  Intern kommunikasjon: Planlegging og tilrettelegging (4. utg.)

  Av: Bente Erlien
  Forlag: Universitetsforlaget, 2006

  Dette er en bok for informasjonsmedarbeidere, studenter, ledere, tillitsvalgte, personalansvarlige og alle som har et definert informasjonsansvar i en virksomhet. Med andre ord alle som vil øke sin forståelse for og bedre sin praktiske tilnærming...

 • Kommuniser

  Kommunisér! Gode råd for bedre kommunikasjon

  Av: Henrik Bakke
  Forlag: Gyldendal, 2004

  Kommunisér! gir deg en rask innføring i de grunnleggende prinsippene for hvordan du utvikler et budskap og presenterer det gjennom ulike medier. - Gir deg konsise råd som garantert vil øke din gjennomslagkraft. - Uunnværlig for alle som...

 • bak ordene

  Bak ordene – Intern kommunikasjon i praksis

  Av: Bente Erlien
  Forlag: Universitetsforlaget, 2001

  Bak ordene, under overflaten, utenfor de formelle strukturene og i menneskenes følelser – der ligger nøkkelen til god intern kommunikasjon på en arbeidsplass. Denne boken legger vekt på å skape forståelse for samspillet mellom den formelle og...