Etikk og samfunnsansvar

 • Opphavsrett foroterett og personbilder

  Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk

  Av: Jon Wessel-Aas
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2016

  Kan man klippe, lime og dele bilder og tekst fra nettet? Boken presenterer grunnleggende regler på området og passer for alle som publiserer på nett og i sosiale medier.

 • Personvern

  Personvern i informasjonssamfunnet

  Av: Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Skrevet for alle som i sin utdanning eller jobb trenger å sette seg inn i spørsmål om personvern. En juridisk bok, men skal ikke forutsette forhåndskunnskaper. Oppdatert utgave av boken fra 2011.

 • Moderne-munnkurv

  Moderne munnkurv. Ansattes ytringsfrihet i dagens Norge

  Av: Dag Yngve Dahle, Marie Amelie
  Forlag: Gyldendal, 2016

  Forfatterne har intervjuet ansatte som har kommet med upopulære ytringer, og viser ytringsfrihetens vilkår i praksis. De presenterer også en undersøkelse gjort blant ledere samt forskning på ytring og varsling.

 • hvit pr ny

  Hvit PR. Hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk kommunikasjon.

  Av: Umar Ashraf, Ellen Reiss
  Forlag: Moment / Frekk forlag, 2015

  Få bransjer er mer opptatt av å tenke utenfor boksen enn PR- og kommunikasjonsbransjen. Likevel ender mange opp med påfallende stereotype løsninger når de skildrer ymse kulturer og etnisiteter.

 • Etikk for journalister

  Etikk for journalister (5. utg.)

  Av: Svein Brurås
  Forlag: Fagbokforlaget, 2014

  Hva er «god presseskikk»? Det er et hovedspørsmål i Etikk for journalister. Boka er en innføring i det yrkesetiske regelverket som de journalistiske mediene legger til grunn for sitt arbeid. Forfatteren drøfter etiske utfordringer og dilemmaer...

 • Ansvarlig-og-lønnsom

  Ansvarlig og lønnsom

  Av: Lars Jacob Tynes Pedersen, Sveinung Jørgensen
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Kan ansvarlighet forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon? Og i så fall hvordan? Ansvarlig og lønnsom utforsker hvordan organisasjoner kan utforme og innføre forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Det krever at ansvar...

 • 9788203293917_overenget

  Helstøpt. Etikk i praksis

  Av: Einar Øverenget
  Forlag: Aschehoug, 2013

  Etikk er en forutsetning for et godt liv. Etikk handler om de valgene vi tar og hva vi gjør eller ikke gjør, hver dag, hele tiden. "Helstøpt" er en konkret, tilgjengelig og anvendbar etikkbok med klare retningslinjer. Her får vi presentert...

 • Næringslivsetikk

  Næringslivsetikk og samfunnsansvar

  Av: Jørn Bue Olsen, Henrik Syse
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Er næringslivets eneste oppgave å tjene penger? Eller handler god forretningsdrift også om etikk? Hvordan kombinerer vi effektiv og lønnsom drift med god etikk? Og hva med miljøet – er det næringslivets ansvar også å ivareta det? I så fall,...

 • CsrAndBeyond

  CSR and Beyond. A Nordic Perspective

  Av: Atle Midttun
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Following the neoliberal turn in the 1980s, leading global companies have established an influential trend in business through adoption of the doctrine of corporate social and environmental responsibility (CSR). CSR and Beyond. A Nordic...

 • thePRhandbook

  Public Relations Handbook

  Av: Alison Theaker
  Forlag: Routledge, 2011

  The Public Relations Handbook is a comprehensive and detailed introduction to the theories and practices of the public relations industry. It traces the history and development of public relations, explores ethical issues which affect the...

 • the handbook

  The Handbook of Communicating Corporate Social Responsibility

  Av: Jennifer Bartlett, Øyvind Ihlen, Steve May
  Forlag: Wiley Blackwell, 2011

  This book represents the definitive research collection for corporate social responsibility communication, offering cross-disciplinary and international perspectives from the top scholars in the field. - Addresses a gap in the existing CSR...

 • Samfunnsansvar-på-norsk_OyvindIhlen

  Samfunnsansvar på norsk

  Av: Øyvind Ihlen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2011

  Næringslivet har både positive og negative konsekvenser for samfunnet. Med begrepet bedrifters samfunnsansvar (corporate social responsibility) kan vi si noe om hvordan næringslivet forvalter sin rolle vis-à-vis samfunnet. Boka tar for seg...

 • Etikk-ledelse-og-samfunnsansvar

  Etikk, ledelse og samfunnsansvar

  Av: Odd Nordhaug, Jørn Bue Olsen
  Forlag: forlag1, 2010

  Boken tar opp forholdet mellom etikk, organisasjon, ledelse og samfunnsansvar og ledelse i dagens arbeidsliv. Blant temaenesom behandles, er grunnleggende moralfilosofi, sammenhengermellom ledelse, kultur og etikk, personalledelse og...

 • retorikk_etikk_naeringsliv

  Retorikk, etikk og næringsliv

  Av: Hans-Ivar Kristiansen, Odd Nordhaug
  Forlag: forlag1, 2009

  I denne boken drøftes forholdet mellom språkanvendelse og etikk i norsk og internasjonalt næringsliv. Den åpnes med en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper, og en diskusjon av retorikkens utvikling i Norge. Blant deltemaene som...

 • ethics-in-public-relations-patricia-parsons

  Ethics in Public Relations

  Av: Patricia Parsons
  Forlag: Kogan Page, 2008

  Ethical questions and dilemmas are inherent to public relations, and ensuring that practitioners operate ethically is fundamental to the professionalism and credibility of the field. This fully updated second edition of Ethics in Public Relations...

 • retorikk, etikk, arbeidsliv

  Retorikk, etikk og arbeidsliv

  Av: Hans-Ivar Kristiansen, Odd Nordhaug
  Forlag: forlag1, 2008

  Denne boken tar for seg ulike sider ved forholdet mellom språkanvendelse og etikk i arbeidslivet. Den inneholder en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper. Blant temaene som behandles, er arbeid og helse, overvåkning og testing av...

 • Media-og-det-menneskelege

  Media og det menneskelege

  Av: Lars Arve Røssland
  Forlag: Samlaget, 2007

  Kva er etisk kommunikasjon? I boka skisserer forfattaren eit filosofisk grunnlag for ein ny presseetikk. Med støtte i filosofien viser han at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når yrkesrolla skal formast – først menneske, så journalist....

 • ethics-in-public-relations-kathy-fitzpatrick-hardcover-cover-art

  Ethics in Public Relations, responsible advocacy

  Av: Kathy Fitzpatrick, Carolyn Bronstein
  Forlag: Sage Publications, 2006

  Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy is the first book to identify universal principles of responsible advocacy in public relations. In this engaging book, editors Kathy Fitzpatrick and Carolyn Bronstein bring together prominent...

 • law-of-peoples

  The Law of Peoples

  Av: John Rawls
  Forlag: Harvard University Press, 2001

  This book consists of two parts: “The Law of Peoples,” a major reworking of a much shorter article by the same name published in 1993, and the essay “The Idea of Public Reason Revisited,” first published in 1997. Taken together, they are the...