Digital kommunikasjon

 • Sjangerskriving-i-digitale-kanaler

  Sjangerskriving i digitale kanaler

  Av: Nina Furu
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Skal du lykkes med tekstene dine på nett, må du kunne tilpasse dem de ulike digitale kanalene. Klarer for eksempel kunden å finne siden din via søkemotorer? Formidler du informasjonen slik at brukerne forstår deg? Blir de inspirert til å like og...

 • web-og-universell-utforming

  Web og universell utforming

  Av: Morten Tollefsen
  Forlag: Universitetsforlaget, 2013

  Universell utforming betyr "mest mulig for flest mulig". Alle som jobber med web vil som oftest nå flest mulig. Da må vi lære oss å ta hensyn til at mennesker er forskjellige, både utenpå og inni. Det finnes internasjonale retningslinjer for...

 • sosiale-medier-i-samfunnet

  Sosiale medier i samfunnet

  Av: Jan Frode Haugseth
  Forlag: Universitetsforlaget, 2013

  Hva er sosiale medier? Hva betyr det egentlig når medier blir sosiale? Hvordan kan digitale medier påvirke samfunnet? Hvem kan best regulere sosiale medier - staten eller markedet? Og hva skjer med solidaritet og muligheten for personlig suksess...

 • visuelle-samtaler

  Visuelle samtaler

  Av: Martin Engebretsen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2013

  Hvordan kommuniserer vi med bilder? En stor del av kommunikasjonen mellom mennesker skjer i dag i digitale medier, og den er i økende grad visuell. Likevel vet vi lite om bildenes virkemåte og effekt, sammenliknet med hva vi vet om verbalspråklig...

 • jus og sosiale medier

  Jus og sosiale medier

  Av: Jon Wessel-Aas
  Forlag: Kommuneforlaget, 2013

  Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier? Denne boken handler om lover og regler – jus – og sosiale medier. Dette er...

 • GiMegEnScene_

  Gi meg en scene! Norsk blogghistorie.

  Av: Kristian A. Bjørkelo
  Forlag: Humanist Forlag, 2013

  For ti år siden var blogging en revolusjon. Alle med tilgang til Internett kunne bli sin egen redaktør og dele tanker, erfaringer og bilder med tusenvis av mennesker. Uten redaktører til å kontrollere, og eventuelt sensurere, innholdet i...

 • LikerLikerIkke

  Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet

  Av: Dag Wollebæk, Kari Steen-Johnsen, Rune Karlsen, Bernard Enjolras
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2013

  Hvordan påvirker sosiale medier samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og offentlighet? Bidrar sosiale medier til å styrke eller svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål? Hvordan endrer sosiale medier den offentlige samtalen? ...

 • sosial_kommunikasjon

  Sosial kommunikasjon

  Av: Cecilie Staude, Svein Tore Marthinsen
  Forlag: Kommuneforlaget, 2013

  Boka vil gi deg økt forståelse av den nytterverdien som bruk av nye medier kan innebære. Facebook, blogger, Twitter og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med...

 • Sosiale_medier

  En kort bok om sosiale medier

  Av: Ida Aalen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2012

  Denne boka er en lettlest, forskningsbasert introduksjon til sosiale medier. Den tar sikte på å gi deg svar på spørsmål som: Hvorfor bruker folk sosiale medier? Er vi oss selv i sosiale medier? Kan vi ha privatliv i sosiale medier? Hvordan...

 • some fra innsiden

  Sosiale medier fra innsiden og ut - intern samhandling og dialog

  Av: Peggy Simcic Brønn, Ove Dalen, Ingri Furuly Eriksen, Bente Kalsnes, Lene Pettersen, Kari Vestgarden, Terje Vullum
  Forlag: Kommuneforlaget, 2012

  Denne boken tar for seg internkommunikasjon, organisasjonsutvikling og hvilke muligheter innføring av sosiale intranett, såkalt Enterprise 2.0, gir. Hvor god er din virksomhet på internkommunikasjon? Prioriteres interne samhandlingsløsninger...

 • ditomdømme

  Dit omdømme på sociale medier

  Av: Trine Nebel
  Forlag: Frydenlund, 2012

  Bogen er en håndsrækning til alle, der vil kommunikere professionelt på de sociale medier. Det kan gøre mere skade end gavn, når virksomheder, politikere og organisationer forsøger at skabe opmærk­somhed om sig selv og deres brand på sociale...

 • få som fortjent

  Få som fortjent - troverdig oppmerksomhet i kanaler du ikke kontrollerer

  Av: Øystein Bonvik
  Forlag: Fagbokforlaget, 2012

  Få som fortjent handler om historiene, historiefortellerne og de som videreformidler deres historier. Dette er en bok om det å ta en aktiv og relevant rolle som gjør at man blir lyttet til på alle arenaer der man møter sitt publikum. ...

 • du_katt_i_treet

  Katt i treet, hvor skal jeg gå? Sosiale medier og relasjonssamfunnet

  Av: Stein Arne Nistad
  Forlag: SeñorC, 2012

  Boken er en historisk, strategisk og praktisk guide til sosiale medier og relasjonssamfunnet. Den byr på en god leseropplevelse gjennom relevante fortellingerr som spenner fra Gud og Babels tårn via Titanic og NASA til astronomi og digital...

 • SlikLykkesDu

  Slik lykkes du endelig med innhold på nett

  Av: Ove Dalen, Eirik Hafver Rønjum
  Forlag: Fagbokforlaget, 2012

  I 15 år har vi skrevet tekster på nett, i 15 år har vi feilet. Vi har sendt medarbeiderne på skrivekurs, laget forfatterguider og deltatt på workshoper med innholdsguruer. Vi har lært å skrive kulepunkter, å lage mellomtitler og å lenke. Vi har...

 • krisehåndtering 2

  Krisehåndtering 2.0 - Sosiale medier i bruk før, under og etter krisen

  Av: Kristina Brekke Jørgensen, Ingrid Stranger-Thorsen, Christian Lund, Hans Petter Fagerli, Alf Tore Meling, Ingeborg Volan
  Forlag: Kommuneforlaget, 2012

  Hvordan håndterer man en krise når informasjonen spres raskere enn noen gang, og publikum kanskje sitter på mer informasjon om krisen enn det du gjør? Hvordan skal offentlige virksomheter forholde seg til manglende informasjonskontroll i...

 • Search_analytics

  Search Analytics for Your Site

  Av: Louis Rosenfeld
  Forlag: Rosenfeld Media, 2011

  Any organization that has a searchable web site or intranet is sitting on top of hugely valuable and usually under-exploited data: logs that capture what users are searching for, how often each query was searched, and how many results each query...

 • groundswellbook

  Groundswell. Winning in a World Transformed by Social Technologies

  Av: Josh Bernhoff, Charlene Li
  Forlag: Harvard Business Review Press, 2011

  Corporate executives struggle to harness the power of social technologies. Twitter, Facebook, blogs, YouTube are where customers discuss products and companies, write their own news, and find their own deals but how do you integrate these...

 • Sosialemedier-i-all-offentlighet_brantzægmfl

  Sosiale medier i all offentlighet

  Av: Petter Bae Brandtzæg, Lars Gillund, Arne Krokan, Øyvind Kvalnes, Alf Tore Meling, Jon Wessel-Aas
  Forlag: Kommuneforlaget, 2011

  Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk? De sosiale mediene er i ferd med å endre spillereglene i samfunnet, og i boken drøftes etiske og...

 • the four stages

  The Four Stages of Highly Effective Crisis Management: How to Manage the Media in the Digital Age

  Av: Jane Jordan-Meier
  Forlag: CRC Press, 2011

  From the Japanese tsunami and the Egyptian revolution to the Haitian earthquake and the Australian floods, social media has proven its power to unite, coalesce, support, champion, and save lives. Presenting cutting-edge media communication...

 • engage

  Engage! The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web

  Av: Ashton Kutcher, Brian Solis
  Forlag: Wiley, 2011

  Engage! thoroughly examines the social media landscape and how to effectively use social media to succeed in business—one network and one tool at a time. It leads you through the detailed and specific steps required for conceptualizing,...

 • fra triggerord

  Fra triggerord til hashtag: kommunikasjon i digitale og sosiale medier

  Av: Nina Furu
  Forlag: Høyskoleforlaget, 2011

  Det var en gang da webkommunikasjon handlet om hvordan du fremsto på ditt eget nettsted. Dette er i dag bare en del av bildet. Dagens kommunikasjon i digitale medier handler om nettsted, søkemotorer, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn og mer. ...

 • praktiskbrukertesting

  Praktisk brukertesting

  Av: Eli Toftøy-Andersen, Jon Gunnar Wold
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2011

  God brukervennlighet er et krav i stadig flere it-prosjekter. Men hvordan vet du om noe er brukervennlig? Brukertester er en enkel og rimelig metode som gjør at du og dine kolleger får innsikt i om systemet eller nettstedet dere utvikler, er...

 • Sosialemedier_IdaJakson

  Sosiale medier. Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset

  Av: Ida Jackson
  Forlag: Aschehoug, 2010

  Det heter ikke «Nei til sosiale medier!» eller «Ja til sosiale medier!», det heter «Hvordan bruker du sosiale medier?». Vi kan elske eller hate det, men akkurat som internett er er de sosiale mediene kommet for å bli. Og med stadig flere...

 • bok_NinaFuru

  ABC. Slik skriver du for nett

  Av: Nina Furu
  Forlag: Kommunikasjonsforlaget, 2010

  ”ABC. Slik skriver du for nett” gir deg enkle oppskrifter for hvordan du skriver mer effektive tekster på nettstedet ditt. Ved å bruke bokens sjekklister for henholdsvis informasjonstekster, salgsutløsende tekster og nyhetstekster for nett, gjør...

 • Web-analytics

  Web Analytics 2.0

  Av: Avinash Kaushik
  Forlag: Sybex, 2009

  Web Analytics 2.0 presents a new framework that will permanently change how you think about analytics. It provides specific recommendations for creating an actionable strategy, applying analytical techniques correctly, solving challenges such as...

Viser 26 - 50 av 66