Digital kommunikasjon

Sosialemedier_IdaJakson

Sosiale medier. Hvordan ta over verden uten å gå ut av huset

Av: Ida Jackson
Forlag: Aschehoug, 2010

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

Det heter ikke «Nei til sosiale medier!» eller «Ja til sosiale medier!», det heter «Hvordan bruker du sosiale medier?».
Vi kan elske eller hate det, men akkurat som internett er er de sosiale mediene kommet for å bli. Og med stadig flere muligheter følger stadig flere utfordringer. Vi må slutte å snakke om hvorvidt vi skal bruke verktøyene, og heller snakke om hvordan vi bruker dem.
Ida Jackson slår fast at det ikke finnes regler, men at hun har tatt seg friheten til å skrive dem ned likevel. Denne boken er en bro mellom skjerm og papir - en guide til god nettikette og sunt nettvett.

Anmeldelse av boken:

Blogging som nettverksbygging

Ida Jackson fremhever at bruk av sosiale medier dreier seg om å opprette nettverk. Et nettverk som kan være med på å spre budskapet ditt til nye målgrupper.

Anmeldt av: ØYSTEIN PEDERSEN DAHLEN

Dette er noe av det beste jeg har lest om sosiale medier. Ida Jackson er en smart dame som har forstått mye av de sosiale medienes muligheter. I tillegg skriver hun som hun prediker: med innlevelse og engasjement. Hun blander fint sammen personlige opplevelser med mange gode råd som også kommunikasjonsfolk kan ha god nytte av. 

Jackson påpeker at sosiale medier dreier seg om å bygge nettverk for å spre et ønsket budskap til mennesker rundt oss (målgrupper). Dermed er folk som du har svake sosiale bånd til spesielt viktige å nå, fordi de fungerer som broer mellom deg og andre miljøer. Å være aktiv i sosiale medier er, i følge Jackson, å dyrke de svake relasjonene for å få mest mulig informasjon spredd. Det er en av grunnene til at Twitter er så effektivt. Man kommuniserer med folk man ikke kjenner, men som man er interessert i å snakke med.

Verdifulle kontakter

Jackson skriver at hun alltid har prioritert lesere som har tilgang til andre miljøer enn henne selv. Hvis du skaper en relasjon til en blogg med tusen lesere, hjelper det ikke stort om det er de samme tusen lesere som også leser din egen blogg. Hvis du derimot får en leser som har en blogg med færre lesere som aldri har vært inne på din egen blogg, kan denne kontakten være mye mer verdifull. At noen skrives om på nett, er nemlig enda bedre markedsføring enn at noen snakker sammen: Det er en samtale med en ubegrenset mengde lyttere, lyttere som kan spre ordet ditt videre.

Jackson viser også til at det ikke nødvendigvis er positivt med mange lesere og en for brå vekst kan være problematisk. Blir bloggen for fort stor, blir det nesten umulig å pleie leserne og bygge nettverk til andre bloggere. Og uten at leserne får respons, er det lett at de forsvinner raskt og finner et annet nettsted. En blogg med færre, mer engasjerte lesere kan derfor få utrettet mye mer enn en blogg med tusenvis av uinteresserte besøkende.

Brukertester

Jackson oppfordrer ansvarlige for blogger å gjennomføre brukertester. Det kan gjøres ved å invitere inn folk som ikke har vært inne på bloggen tidligere. Du kan be dem gjøre noen enkle oppgaver, som å legge igjen en kommentar eller finne informasjon i teksten du har skrevet om det selv. Jeg liker godt Jackson oppsummerende råd:

«Når folk sier at noe skurrer, har de nesten alltid rett. Når folk sier at de har den perfekte løsningen på det som skurrer, har de nesten aldri rett».

Jackson viser også til at man kan bruke bloggen til å kommentere journalisters arbeid når man blir intervjuet. I forbindelse med hennes utgivelse «Jenter som kommer» kommenterte Jackson hvor godt journalistene var forberedt, hva hun synes om spørsmålene og hvilke ting de hadde fokusert på i det ferdige intervjuet. På den måten kan man gi en tilbakemelding til både journalistene (som må stille forberedt) og sine faste lesere. Ved å gjøre dette med omtanke og respekt for journalistenes oppgaver og praksis, høres dette ut som en meget god ide.

Litt naiv

Selv om Jackson skriver mye bra og interessant, fremstår hun til tider som litt naiv, som så mange andre som lever og ånder for sosiale medier. Hun skriver blant annet at leserne på en blogg stoler mer på det som står der enn på tradisjonelle medier. Men det er vel som med blogger som med annen kommunikasjon. Vi stoler på dem vi kjenner og er skeptiske til de vi ikke kjenner.

Dermed stoler vi heller ikke på bloggere vi ikke er godt kjent med. Og Ida Jackson vet godt at en del blogger lar seg kjøpe opp av bedrifter for å markedsføre enkelte produkter. Dermed er ikke omtale på en blogg mer verdifull enn omtale i en nettavis, slik Jackson skriver.

I tillegg til de mange gode, konkrete rådene, inneholder boken mange personlige opplevelser og historier som er knyttet opp mot sosiale medier. Disse opplevelsene og historiene er presentert i et meget godt språk, slik at leseopplevelsen er langt hyggeligere enn lesingen av mange fagbøker.

Les anmeldelsen av boken