Digital kommunikasjon

sosial_kommunikasjon

Sosial kommunikasjon

Av: Cecilie Staude
Svein Tore Marthinsen
Forlag: Kommuneforlaget, 2013

Kjøp boken fra forlaget
+ Del

Boka vil gi deg økt forståelse av den nytterverdien som bruk av nye medier kan innebære.

Facebook, blogger, Twitter og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med hverandre. Kommunikasjonen er likeverdig og åpen. Makten deles. Relasjonene mellom mennesker blir mer personlig, basert på samtaler og gjensidig verdi.

Kunnskap om kanalenes egenart og bruksområder gjør det lettere for deg og din virksomhet å anvende dem på en god måte. Nyttig bruk kan bidra til å utvikle oss selv, arbeidsplassene våre og demokratiet vårt.

Anmeldelse av boken:

Full pakke om sosiale medier

Hvis du ønsker overblikk over det sosiale kommunikasjonssamfunnet er dette ei god bok. Det er den også hvis du er på jakt etter inspirasjon for å delta i sosiale medier. Men for dem som har fulgt diskusjonen i noen år, gir boka lite ny innsikt.

Anmeldt av: Ingeborg Volan

Med «Sosial kommunikasjon» maler Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen et bilde av det nye kommunikasjonssamfunnet muliggjort av sosiale medier med bred pensel. Det er ingen liten oppgave forfatterne har gitt seg selv – de beskriver hele spekteret av muligheter sosiale medier tilbyr, fra bredere demokrati og fordeling av makt til salg av produkter og bygging av personlig merkevare. Innimellom tar de seg tid til å forklare de vanligste sosiale mediene i dag, hvem som bruker dem og til hva, og ikke minst hva du kanskje kan bruke dem til. «Sosial kommunikasjon» er forfatternes fellesbegrep for all kommunikasjon som skjer i åpne eller delvis åpne sosiale kanaler og som de mener det burde skje mer av. For statsviter Marthinsen og høyskolelektor Staude er grunnleggende positive til sosiale medier som kommunikasjonsverktøy. Det kan leseren av denne boka aldri være i tvil om – selv vaskeseddelen fra forlaget utbasunerer at denne boka «vil gi deg økt forståelse av den nytteverdien som bruk av sosiale medier kan innebære.» Forfatterne peker gjerne på svakheter i organisasjoners og politikeres bruk av
sosiale medier, og gir slik sett ikke noe inntrykk av å være objektive.

Ekte eksempler fra ekte mennesker

Noe av det beste med «Sosial kommunikasjon» er i hvilken grad forfatterne har tatt sin egen medisin. De har dyrket åpenhet og inkludering av publikum fra start til mål, fra innspill til eksempelparken til designet av omslaget. «Crowdsourcing» er et av honnørordene innen sosial kommunikasjon, og det har Staude og Marthinsen bedrevet.
Takket være crowdsourcingen er boka full av gode, norske eksempler på god og mindre god bruk av sosiale medier. Her finnes også vitnesbyrd fra mange ulike grupper om hvordan sosiale medier har bidratt i deres tilværelse, fra det faglige til det rent personlige. Aller sterkest er kanskje fortellingen til kvinnen som har vanskelig for å kommunisere muntlig etter en trafikkulykke for en del år siden, men som oppdaget at sosiale medier skapte arenaer for å kommunisere på like fot som alle andre og delta i samfunnsdebatten med en tydelig stemme. Men i «Sosial kommuniaksjon» finnes eksempler til inspirasjon og etterfølgelse for de fleste, fra Sarpsborg kommunes bruk av YouTube til rekruttering til gatepresten i Oslos kontakt med ungdommer i byen i ulike sosiale kanaler.

Holder seg i overflata

Som beskrivelse av det digitale kommunikasjonssamfunnet er boka interessant, og de mange konkrete eksemplene gjør overføringsverdien åpenbar for kommunikatører og markedsførere. Forfatterne er dessuten godt forankret i tradisjonell kommunikasjons- og markedsføringsmetodikk, slik at overføringen til kommunikasjonsstrategien bør være enkel for de fleste. Litt overraskende er det dog at ei bok skrevet av en BI-foreleser og en statsviter bringer
mindre ny innsikt enn Ida Aalens bok basert på en masteroppgave. For dem som har fulgt diskusjonen om sosiale medier noen år, sparker «Sosial kommunikasjon» inn vidåpne dører. Med unntak av eksemplene kunne boka vært skrevet for tre år siden. Dette er bokas problem: Den er så full av selvsagtheter at den erfarne digitale kommunikatøren lærer litt for lite nytt, og blir for evangeliserende til at sosiale medier-kritikeren vil ta den helt alvorlig. Boka skraper rett og slett litt for mye i overflaten og kunne hatt godt av å drøfte de vanskelige tingene litt dypere. Som overblikk over og inspirasjon til deltakelse i det sosiale kommunikasjonssamfunnet er «Sosial kommunikasjon» ei god bok. Men for den som synes de har hørt nok om de fantastiske mulighetene sosiale medier gir og ønsker dypere innsikt i materien, er «En kort bok om sosiale medier» et bedre valg.

Les anmeldelsen av boken