Fagbøker- alle

 • Jytte fra marketing_preview

  Jytte fra marketing er desværre gået for i dag

  Av: Morten Münster
  Forlag: Gyldendal Business, 2017

  Bak den snodige tittelen er en bok som vil vise hvordan folk faktisk handler (i motsetning til hvordan man antar at folk rasjonelt vil handle), og hvordan det bør utnyttes når man ønsker å påvirke folks atferd med eksempelvis kommunikasjonskampanjer.

 • Presentasjonsteknikk Foto Gyldendal

  Presentasjonsteknikk

  Av: Karla Smith
  Forlag: Gyldendal, 2017

  Veiledning til å holde bedre presentasjoner, ved å vise hvordan du bedre kan strukturere innholdet, engasjere tilhørerne og håndtere situasjoner som kan oppstå underveis.

 • Screen Shot 2017-07-27 at 15

  Social Media and Crisis Communication

  Av: Lucinda Austin, Yan Jin (red.)
  Forlag: Routledge, 2017

  Her diskuteres både teori og praksis knyttet til sosiale mediers påvirkning av krisekommunikasjon. Ulike forskere har bidratt i boken, som også byr på en nyutviklet modell for krisekommunikasjon i sosiale medier.

 • Skriv smart

  Skriv enkelt og smart

  Av: Trygve Aas Olsen
  Forlag: Kagge Forlag, 2017

  Boken inneholder praktiske skrivetips til folk flest. Skrivetipsene er konkrete og passer til de fleste skriveutfordringer vi møter på i jobb, skole og fritid. Første del av boken handler om å forstå leseren og holde leseren fanget i teksten....

 • nu-strategisk-improvisation-for-effektiv-kommunikation_preview

  Nu: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation

  Av: Jesper Falkheimer, Katarina Gentzel Sandberg
  Forlag: Roos & Tegnér, 2017

  Forfatterne introduserer «strategisk improvisasjon» som en ny metode for å tenke og handle kommunikativt. Modellen vektlegger rask og situasjonstilpasset kommunikasjon.

 • index

  I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring

  Av: Fanny Duckert, Kim Edgar Karlsen
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2017

  I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene. For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes...

 • Interaksjonsdesign_preview

  Introduksjon til interaksjonsdesign

  Av: Tone Nordbø
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  En introduksjon til interaksjonsdesign og brukeropplevelse. Lær hvordan designprosessen bør være for at brukeropplevelsene skal bli bra for målgruppene. Omhandler nettsider, apper og andre digitale løsninger.

 • Communication excellence

  Communication Excellence How to Develop, Manage and Lead Exceptional Communications

  Av: P. Verhoeven, A. Moreno, A. Zerfass, D. Vercic, R. Tench
  Forlag: Palgrave Macmillan, 2017

  Boken skal gi innsikt i hvordan man best utvikler og leder fremragende kommunikasjon – i motsetning til kommunikasjon på det jevne. Basert på data fra European Communication Monitor gjennom ti år, casestudier og intervjuer.

 • Markedskommunikasjon

  Markedskommunikasjon

  Av: Adrian Peretz, Lars E. Olsen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2017

  Hvordan og hvorfor virker markedskommunikasjon? Boken skal gi teoretisk og analytisk grunnlag for å se mulighetene i markedskommunikasjon. Forfatterne viser hva som er teoretisk anerkjent i akademisk forskning, og hva som er teknologisk mulig i...

 • Vær synlig-Gyldendal

  Vær synlig. Kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor

  Av: Karen Thommesen, Turid Årsheim, Siri Wolland
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2017

  Boken skal gi deg oversikt over praktiske verktøy og metoder du kan bruke i alt fra mediehåndtering og beredskapsarbeid til kommunikasjonsstrategi og måling av kommunikasjonsaktiviteter.

Viser 1 - 10 av 281