Fagbøker- alle

 • Communication excellence

  Communication Excellence How to Develop, Manage and Lead Exceptional Communications

  Av: P. Verhoeven, A. Moreno, A. Zerfass, D. Vercic, R. Tench
  Forlag: Palgrave Macmillan, 2017

  Boken skal gi innsikt i hvordan man best utvikler og leder fremragende kommunikasjon – i motsetning til kommunikasjon på det jevne. Basert på data fra European Communication Monitor gjennom ti år, casestudier og intervjuer.

 • Markedskommunikasjon

  Markedskommunikasjon

  Av: Adrian Peretz, Lars E. Olsen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2017

  Hvordan og hvorfor virker markedskommunikasjon? Boken skal gi teoretisk og analytisk grunnlag for å se mulighetene i markedskommunikasjon. Forfatterne viser hva som er teoretisk anerkjent i akademisk forskning, og hva som er teknologisk mulig i...

 • Vær synlig-Gyldendal

  Vær synlig. Kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor

  Av: Karen Thommesen, Turid Årsheim, Siri Wolland
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2017

  Boken skal gi deg oversikt over praktiske verktøy og metoder du kan bruke i alt fra mediehåndtering og beredskapsarbeid til kommunikasjonsstrategi og måling av kommunikasjonsaktiviteter.

 • Praktisk innholdsmarkedsføring cover

  Praktisk innholdsmarkedsføring

  Av: Pål Nisja-Wilhelmsen
  Forlag: Gyldendal, 2017

  Grunnleggende innføring i innholdsmarkedsføring, med praktiske tips og metoder, vist med eksempler. Tar for seg innholdsproduksjon, - strategi, - taktikk og -ledelse, samt effektmåling.

 • Markedsføring og kommunikasjon på nett cover

  Markedsføring og kommunikasjon på nett

  Av: Nina Furu
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2017

  Boken forteller i detalj hvordan man skal bruke de ulike digitale kanalene, fra nettsider til Snapchat. Enkle og lettfattelige modeller for hvordan man skal jobbe strategisk med kommunikasjon i de ulike kanalene.

 • Metodebok for kreative fag cover

  Metodebok for kreative fag

  Av: Lene Pettersen, Hans Erik Næss
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  Praktisk innføring i metodearbeid: Hvordan velge riktig metode og gjennomføre undersøkelser og analyser korrekt. Boken omfatter de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene, i tillegg til metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid.

 • Skriv godt og riktig

  Skriv godt og riktig på jobben

  Av: Ruth Vatvedt Fjeld
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  Innføring i reglene man må følge for å skrive korrekt, i tillegg til rådene man trenger for å skrive profesjonelt og velformulert.

 • kreativitet_og_innovasjon

  Kreativitet og Innovasjon - Fem sider av nesten samme sak

  Av: Torild Alise W. Oddane
  Forlag: Fagbokforlaget, 2017

  Fellesnevneren for kreativitet og innovasjon er evnen til å håndtere komplekse, ikke-rutinebaserte oppgaver, mener forfatteren.

 • the_media_and_the_mundane

  The Media and the Mundane - Communication Across Media in Everyday Life

  Av: Bjarki Valtysson, Anne Mette Thorhauge, Kjetil Sandvik
  Forlag: Nordicom, 2016

  Studier om kommunikasjon på tvers av apper, medier og sosiale medier, samt teoretisk rammeverk for å forstå nye kommunikasjonsmønstre. Lastes ned på www.nordicom.gu.se

 • Cover Eventledelse og sponsing

  Eventledelse og sponsing: Helse i hver krone

  Av: Rune Bjerke
  Forlag: Fagbokforlaget, 2016

  Boken tar for seg eventer og sponsingens rolle i markedsføring og organisasjonsbygging. Den er myntet på studenter, men siden forfatteren har inkludert mange modeller og eksempler, er den også nyttig for praktikere. Boken behandler eventer og...

Viser 1 - 10 av 273