Fagbøker- alle

 • Presentasjonsteknikk Foto Gyldendal

  Presentasjonsteknikk

  Av: Karla Smith
  Forlag: Gyldendal, 2017

  Veiledning til å holde bedre presentasjoner, ved å vise hvordan du bedre kan strukturere innholdet, engasjere tilhørerne og håndtere situasjoner som kan oppstå underveis.

 • Screen Shot 2017-07-27 at 15

  Social Media and Crisis Communication

  Av: Lucinda Austin, Yan Jin (red.)
  Forlag: Routledge, 2017

  Her diskuteres både teori og praksis knyttet til sosiale mediers påvirkning av krisekommunikasjon. Ulike forskere har bidratt i boken, som også byr på en nyutviklet modell for krisekommunikasjon i sosiale medier.

 • Skriv smart

  Skriv enkelt og smart

  Av: Trygve Aas Olsen
  Forlag: Kagge Forlag, 2017

  Boken inneholder praktiske skrivetips til folk flest. Skrivetipsene er konkrete og passer til de fleste skriveutfordringer vi møter på i jobb, skole og fritid. Første del av boken handler om å forstå leseren og holde leseren fanget i teksten....

 • Communication excellence

  Communication Excellence How to Develop, Manage and Lead Exceptional Communications

  Av: P. Verhoeven, A. Moreno, A. Zerfass, D. Vercic, R. Tench
  Forlag: Palgrave Macmillan, 2017

  Boken skal gi innsikt i hvordan man best utvikler og leder fremragende kommunikasjon – i motsetning til kommunikasjon på det jevne. Basert på data fra European Communication Monitor gjennom ti år, casestudier og intervjuer.

 • Markedskommunikasjon

  Markedskommunikasjon

  Av: Adrian Peretz, Lars E. Olsen
  Forlag: Fagbokforlaget, 2017

  Hvordan og hvorfor virker markedskommunikasjon? Boken skal gi teoretisk og analytisk grunnlag for å se mulighetene i markedskommunikasjon. Forfatterne viser hva som er teoretisk anerkjent i akademisk forskning, og hva som er teknologisk mulig i...

 • Vær synlig-Gyldendal

  Vær synlig. Kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor

  Av: Karen Thommesen, Turid Årsheim, Siri Wolland
  Forlag: Gyldendal Akademisk, 2017

  Boken skal gi deg oversikt over praktiske verktøy og metoder du kan bruke i alt fra mediehåndtering og beredskapsarbeid til kommunikasjonsstrategi og måling av kommunikasjonsaktiviteter.

 • Praktisk innholdsmarkedsføring cover

  Praktisk innholdsmarkedsføring

  Av: Pål Nisja-Wilhelmsen
  Forlag: Gyldendal, 2017

  Grunnleggende innføring i innholdsmarkedsføring, med praktiske tips og metoder, vist med eksempler. Tar for seg innholdsproduksjon, - strategi, - taktikk og -ledelse, samt effektmåling.

 • Markedsføring og kommunikasjon på nett cover

  Markedsføring og kommunikasjon på nett

  Av: Nina Furu
  Forlag: Cappelen Damm Akademisk, 2017

  Boken forteller i detalj hvordan man skal bruke de ulike digitale kanalene, fra nettsider til Snapchat. Enkle og lettfattelige modeller for hvordan man skal jobbe strategisk med kommunikasjon i de ulike kanalene.

 • Metodebok for kreative fag cover

  Metodebok for kreative fag

  Av: Lene Pettersen, Hans Erik Næss
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  Praktisk innføring i metodearbeid: Hvordan velge riktig metode og gjennomføre undersøkelser og analyser korrekt. Boken omfatter de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene, i tillegg til metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid.

 • Skriv godt og riktig

  Skriv godt og riktig på jobben

  Av: Ruth Vatvedt Fjeld
  Forlag: Universitetsforlaget, 2017

  Innføring i reglene man må følge for å skrive korrekt, i tillegg til rådene man trenger for å skrive profesjonelt og velformulert.

Viser 1 - 10 av 277