Share

Presseleder

Viken fylkeskommune
Oslo (flere arbeidssteder mulig)

Søknadsfrist:
01. des.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Øyvind Aarum
fagkoordinator
tlf. 917 28 409

Tone Elisabeth Navestad Stenbek
avdelingsdirektør
tlf. 970 18 337

Presseleder/fagkoordinator myndighets- og mediekontakt
Har du god forståelse for norsk politikk og samfunnsliv? Har du nyhetsteft, strategisk blikk og evne til å handle raskt når agendaens settes i medie- og samfunnsdebatten? Er du god på samarbeid og på å få andre til å skinne? Da kan du være akkurat den vi leter etter.

Vi søker en person med bred erfaring i å tenke strategisk i det operative kommunikasjons- og mediearbeidet. Du skjønner hvordan politikken og mediene tenker og agerer, og evner raskt å gi gode råd for oppfølging. Du kjenner relasjonene mellom aktørene i forvaltningen og forstår samspillet mellom fag og politikk i beslutningsprosesser og politisk påvirkningsarbeid. Du vet hva som skal til for å få synlighet og gjennomslag, på en troverdig og tillitvekkende måte. Du har gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og tilegner deg raskt ny kunnskap. Du evner å få medarbeidere til å jobbe godt sammen og yte sitt beste.

Stillingen inngår i stab for myndighets- og mediekontakt i avdeling for kommunikasjon og politisk støtte på fylkesrådsleders kontor.  Staben består av 4 medarbeidere med bred kommunikasjonsfaglig og journalistisk erfaring. Det er avdelingsdirektøren (kommunikasjonsdirektør) som har personal- og økonomiansvar, mens presseleder (fagkoordinator) vil ha det operative ansvaret for stabens daglige oppgaver.

Staben har som hovedoppgave å gi profesjonell og systematisk bistand til fylkesrådet i deres daglige kommunikasjons-, medie- og myndighetskontakt og jobber tett på politisk ledelse. Den har også et nært og løpende samarbeid med seksjon for kommunikasjon og det politiske støtteapparatet rundt fylkesrådet. Staben vil i det daglige også har et tverrfaglig samarbeid med de andre avdelingene på fylkesrådsleders kontor og de ulike rådsområdene.

Arbeidssted vil pr. i dag være med kontorplass ved en av våre lokasjoner i Drammen, Oslo eller Sarpsborg i kombinasjon med arbeid hjemmefra. 


Arbeidsoppgaver

 • faglig ledelse av stab for myndighets- og mediekontakt
 • koordinere daglig drift og organisering av pressevakten
 • lede den strategiske/operative bistanden til politikerne i deres myndighetskontakt og sørge for godt tverrfaglig samarbeid med rådsområdene
 • yte både strategisk og operativt medie-, myndighets- og kommunikasjonsarbeid for fylkesrådet, bl.a:
  - bidra til mediedekning og synliggjøring av rådets politikk og aktivitet
  - bistå med skriving av taler, kronikker, innlegg og høringsbudskap
  - bistå i planlegging, rigg og gjennomføring av mediearrangementer
  - koordinere forberedelser og praktiske oppgaver ved høringer og annen myndighetskontakt
  - analysere mediebildet og komme med råd om budskap/strategi/agering
  - bistå i arbeidet med fylkesrådets mediestrategi

Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen.


Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyskole/universitet på minimum masternivå - bachelornivå og realkompetanse kan kompensere for krav om master
 • relevant erfaring minimum 4-6 år 
 • særlig god forståelse for politikk og samfunnsliv 
 • god forståelse for rolledelingen politikk og administrasjon i en parlamentarisk modell
 • relevant journalistisk og/eller kommunikasjonsfaglig erfaring 
 • erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning/politisk styrte organisasjoner, gjerne sentralforvaltningen
 • erfaring fra myndighetskontakt og påvirkningsarbeid
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne 
 • ønskelig med erfaring fra faglig ledelse av teams

Personlige egenskaper

 • god strategisk og analytisk forståelse
 • offensiv og handlingsorientert
 • kreativ og løsningsorientert
 • fleksibel og robust i en hektisk arbeidshverdag
 • gode samarbeidsevner og er en troverdig relasjonsbygger
 • gode kommunikasjonsstrategiske ferdigheter
 • evne til å lede og motivere andre

Vi tilbyr

 • en spennende jobb tett på politisk ledelse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • mulighet for å prege utviklingen av en profesjonell og tillitvekkende stabsfunksjon
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk
 • gode forsikring- og pensjonsordninger


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei. 

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. 

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. 


Foto: Viken fylkeskommune