Share

Kommunikasjonsrådgiver

Veterinærinstituttet
Ås

Søknadsfrist:
19. aug.

Stillingstype:
Fulltid

KONTAKT:
Factbox image

Asle Haukaas

tlf: 920 80 877

Veterinærinstituttet søker en ambisiøs og erfaren kommunikasjonsrådgiver som kan bistå forskere i deres bidrag til opplyst samfunnsdebatt. Veterinærinstituttet har et unikt samfunnsoppdrag som forutsetter aktiv kunnskapsformidling av hvordan helsa til dyr, fisk og mennesker må balansere for å oppnå bærekraft. Vi har som formål å gi kunnskapsråd til myndigheter, bionæringer og helsetjenester for å hindre sykdom og fremme god dyrevelferd.  

Senior kommunikasjonsrådgiver vil inngå i Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt som har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i Veterinærinstituttet. Vi har et åpent, fleksibelt og inkluderende miljø i det som for tiden utgjør fem medarbeidere. Vår nye kommunikasjonsrådgiver skal bidra til å synliggjøre avansert kunnskap slik at kunnskapen tas i bruk og kommer til nytte. Mediekontakt og forskningskommunikasjon vil være sentrale oppgaver på linje med å engasjere og bistå fagstab i deres formidling. Du må kunne spille på lag og utforme riktige budskap til rett tid.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uten omsyn til kjønn, alder eller funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • styrke instituttets posisjon i tråd med FNs bærekraftsmål
 • bistå ledelse og fagstab i virksomhets-, beredskaps- og risikokommunikasjon
 • fremme forskningsresultater og bistå i søknadsprosesser
 • bidra til økt forståelse og engasjement for “ett kommuniserende Veterinærinstitutt”

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • masterutdanning eller tilsvarende, fortrinnsvis innen kommunikasjon og/eller samfunnsfag 
 • bred erfaring fra strategisk og operativt arbeid med forskingskommunikasjon og prosjektledelse; gjerne fra forskningsmiljø, mediehus eller lignende
 • erfaring med forskningskommunikasjon innenfor biomedisinske fag vil være en fordel
 • god innsikt i rollen til offentlig sektor
 • evne til strategisk klokskap og politisk teft
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Innsikt i visuelle og digitale kommunikasjonsformer forutsettes

Personlige egenskaper 

 • du evner å skape engasjement og forståelse
 • du er generøs, serviceinnstilt og samarbeidende 
 • du er planmessig og arbeider strukturert
 • du er selvstendig og har god gjennomføringsevne 

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. 

Veterinærinstituttet tilbyr 

 • en stilling hvor du i stor grad kan forme og utvikle selv
 • en stilling med en høy grad av innflytelse 
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

SØK PÅ STILLINGEN HER