Share

Seniorrådgiver nett

Universitetet i Oslo
Oslo, Blindern

Søknadsfrist:
01. nov.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Seksjonssjef
Liv Dalen Tennøe

Tlf: 48247191

Fungerende nettredaktør
Marte Veierød

Tlf: 92801540

Personalrådgiver
Kristina Ökvist

tlf: 22854054
(spørsmål knyttet til registrering i Jobbnorge)

Universitetet i Oslo søker en dyktig seniorrådgiver som vil gi målgruppene gode brukeropplevelser på nett. UiO er et ledende europeisk universitet, og har et høyt ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling. På samme måte har vi store ambisjoner om at digitale tjenester og nettløsninger skal gjøre hverdagen enklere for studenter og forskere.

UiO.no er et av Norges største nettsteder. Vi søker deg som kan bidra til at de som besøker uio.no finner det de trenger og får løst oppgavene sine. Du har god erfaring med å vurdere, prioritere, lage og forvalte godt innhold på nett, og kan bidra med opplæring av innholdsforvaltning til andre. Måling og analyse er en naturlig del av hverdagen din, både for å gjøre innsiktsarbeid og måle det du har jobbet med. Du er opptatt av en helhetlig brukeropplevelse, og kan tenke brukerreisen på tvers av digitale kanaler.

Vi ser etter en medarbeider som er faglig sterk, målrettet, løsningsorientert og som trives i et bredt samarbeid med ulike miljøer. Du ønsker å være med på videreutviklingen av et veldrevet nettsted. Stillingen inngår i nettredaktørens team i Seksjon for kommunikasjon, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Seksjonen har ansvar for UiOs nettsted, sentrale kanaler i sosiale medier og markedsføring.


Arbeidsoppgaver

 • Produsere og forvalte innhold for eksterne og interne nettsider
 • Måling, statistikk og analyser av brukeratferd
 • Bidra i utviklingsprosjekter ved å kartlegge behov, delta i eller lede prosjekter
 • Bidra til gode brukerreiser for sentrale brukergrupper på tvers av våre ulike digitale løsninger og kanaler
 • Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for innholdsforvaltning og nettarbeid
 • Gi råd til andre nettarbeidere i organisasjonen om malverk, informasjonsarkitektur og innholdsproduksjon
 • Følge opp henvendelser som kommer inn til sentral nettredaksjon
 • Nettredaktøransvar for enkelte enheter

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå, fortrinnsvis innen kommunikasjonsfaglige områder. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med utvikling av nettsteder
 • Erfaring med digitale løsninger rettet mot flere målgrupper på tvers av digitale kanaler
 • God kunnskap om måling, statistikk, brukertesting og bruk av analyseverktøy
 • God kunnskap om å skrive for nett og innholdsdesign
 • Kjennskap til interaksjonsdesign og universell utforming
 • Erfaring med rådgivning og opplæring av andre knyttet til innholdsforvaltning
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av workshoper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er

 • Strukturert og målrettet
 • Serviceinnstilt, med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God til å planlegge og gjennomføre større prosesser i en stor og sammensatt organisasjon
 • Komfortabel med å veksle mellom det operative og det mer langsiktige
 • Utviklingsorientert og kreativ

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 667 200, avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
 

Søk på stillingen via Jobbnorge.no


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef: Liv Dalen Tennøe, tlf: 48247191
Fungerende nettredaktør: Marte Veierød, tlf: 92801540
Personalrådgiver: Kristina Ökvist, tlf: 22854054 (spørsmål knyttet til registrering i Jobbnorge)


Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.