Share

Assisterende nettredaktør uio.no

Universitetet i Oslo
Blindern, Oslo

Søknadsfrist:
09. jan.

Stillingstype:
Fulltid

Om stillingen

Universitetet i Oslo søker en dyktig assisterende nettredaktør som vil gi målgruppene gode brukeropplevelser på nett. UiO er et ledende europeisk universitet, og har et høyt ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling. På samme måte har vi store ambisjoner om at digitale tjenester og nettløsninger skal gjøre hverdagen til studenter og forskere enklere.

Kontakt:

Kommunikasjonsdirektør: Berit Kolberg Rossiné,
tlf: 90053926, e-post: b.k.rossine@admin.uio.no

Seksjonsleder: Liv Dalen Tennøe,
tlf: 48247191, e-post: l.d.tennoe@admin.uio.no

Personalrådgiver: Vibeke Riddervold,
tlf: 22856236, e-post: v.c.riddervold@admin.uio.no

UiO.no er et av Norges største nettsteder. Vi søker deg som kan bidra til systematisk videreutvikling av struktur og funksjonalitet, innholdsforvaltning, måling og analyse.
Vi ser etter en medarbeider som er faglig sterk, målrettet, løsningsorientert og som trives i et bredt samarbeid med ulike miljøer. Du ønsker å videreutvikle et veldrevet nettsted, som gir brukergruppene det de trenger. Stillingen inngår i nettredaktørens team i Seksjon for kommunikasjon i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Seksjonen har ansvar for UiOs nettsted, sentrale kanaler i sosiale medier og markedsføring.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Være støttespiller og stedfortreder for sentral nettredaktør
 • Videreutvikle, utføre og veilede organisasjonen i måling, statistikk og analyser av brukeratferd
 • Kartlegge behov, igangsette og lede utviklingsprosjekter
 • Ha oversikt over de viktigste brukerreisene og hvordan ulike digitale løsninger og kanaler henger sammen for sentrale brukergrupper
 • Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for innholdsforvaltning og nettarbeid
 • Veilede i organisasjonen om malverk, informasjonsarkitektur og innholdsproduksjon
 • Ha operativt nettredaktøransvar for enkelte enheter
 • Produksjon av nettsider

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med redaksjonell drift og utvikling av nettsteder
 • Erfaring med digitale løsninger rettet mot flere målgrupper
 • Erfaring fra strategi og planarbeid, og samarbeid på tvers av digitale kanaler
 • Erfaring med rådgivning og opplæring
 • Kunnskap om informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og skriving for nett
 • Kunnskap om brukerorientert innhold og tilgjengelighet
 • Erfaring med målinger, analyse og statistikk
 • Gode språkkunnskaper: bokmål, nynorsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • Strukturert og målrettet
 • God til å planlegge og gjennomføre større prosesser i en stor og sammensatt organisasjon
 • Komfortabel med å veksle mellom det operative og det mer langsiktige
 • Utviklingsorientert og kreativ
 • Serviceinnstilt, med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 650.000 og kr 760.000, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søk på stillingen via Jobbnorge


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Om Universitetet i Oslo

 
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for kommunikasjon er underlagt Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO.
Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.