Share

Vil du være med på å videreutvikle et av Norges største nettsteder?

Universitetet i Oslo
Oslo, Blindern

Søknadsfrist:
10. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Seksjonssjef
Liv Dalen Tennøe
[email protected]

Assisterende nettredaktør

Universitetet i Oslo UiO er et ledende europeisk universitet, og har et høyt ambisjonsnivå for forskning, utdanning og formidling. Vi har også store ambisjoner om at digitalt innhold og tjenester skal gjøre hverdagen enklere for studenter og forskere.

Brukernes behov skal være utgangspunktet for vårt arbeid. UiO.no er et av Norges største nettsteder, og er hovedkanal for vår kommunikasjon med 28 000 studenter og 7500 ansatte, i tillegg til eksterne målgrupper i Norge og over hele verden.

Som assisterende nettredaktør vil du få en viktig rolle i vårt arbeid med å videreutvikle og forvalte uio.no. Vi er opptatt av kompetanse, og selv om vi søker deg som allerede er faglig sterk, vil du få mulighet til å utvikle deg videre hos oss. Du vil også få påvirke stillingens innhold.

Vi ser etter deg som kan bidra til systematisk videreutvikling av struktur og funksjonalitet, innholdsforvaltning, måling og analyse. Du har et strategisk blikk, mye erfaring med å vurdere, prioritere, lage og forvalte godt innhold på nett, og kan bidra med opplæring av innholdsforvaltning til andre. Måling og analyse er en naturlig del av hverdagen din, både for å gjøre innsiktsarbeid og måle det du har jobbet med. Du er opptatt av en helhetlig brukeropplevelse, og kan tenke brukerreisen på tvers av digitale kanaler.

Stillingen inngår i nettredaktørens team i seksjon for kommunikasjon, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Seksjonen har ansvar for UiOs nettsted, sentrale kanaler i sosiale medier og markedsføring. Kunnskap, ansvar og engasjement for en bærekraftig verden er hovedoverskriften i universitetets strategi mot 2030. Det preger arbeidet vårt også til hverdags.


Arbeidsoppgaver

 • Være støttespiller og stedfortreder for nettredaktør.
 • Lede utviklingsprosjekter og bidra til videreutvikling og forvaltning av nettstedet.
 • Arbeid med måling, statistikk og analyser av brukeratferd.
 • Veilede og gi opplæring i verktøy og malverk, informasjonsarkitektur og innholdsproduksjon.
 • Produsere og forvalte innhold for eksterne og interne nettsider.
 • Bidra til gode brukerreiser for sentrale brukergrupper på tvers av våre ulike digitale løsninger og kanaler.
 • Gi råd til andre nettarbeidere i organisasjonen.
 • Følge opp henvendelser som kommer inn til sentral nettredaksjon.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelor.
 • Erfaring med drift og utvikling av et stort nettsted.
 • God kunnskap om og erfaring med måling, statistikk og analyse.
 • God kunnskap om interaksjonsdesign og universell utforming.
 • God kunnskap om informasjonsarkitektur, brukerorientert innhold og skriving for nett.
 • God kunnskap om digital kommunikasjon.
 • Erfaring med ledelse av prosjekter eller store oppgaver.
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og/eller offentlig sektor er en fordel.
 • Gode språkkunnskaper: Norsk flytende skriftlig og muntlig er et krav. Må beherske bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og målrettet
 • Løsningsorientert
 • Stor gjennomføringsevne
 • Svært gode samarbeidsegenskaper
 • Komfortabel med å veksle mellom det operative og det mer langsiktige.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr  626 100 og kr 776 900, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Søk på stillingen via Jobbnorge


Kontaktinformasjon

Seksjonssjef: Liv Dalen Tennøe, e-post: [email protected]


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Om Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for kommunikasjon er underlagt Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO.

Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.

Foto: Universitetet i Oslo