Share

Kommunikasjonsrådgiver

Trøndelag Fylkeskommune
Trondheim

Søknadsfrist:
11. des.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:
Factbox image

Hans Kringstad
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 90548998
hans.kringstad@trondheim.kommune.no

Konrad Pütz
Seksjonsleder
Tlf. 93622482
konpt@trondelagfylke.no

Miljøpakken bygger Trondheimsområdet bedre og oppmuntrer innbyggerne til å reise mer miljøvennlig. Nå kan du bli med på laget som gjør oss til et forbilde innen grønn transport.

Vi søker etter kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling. 

Rådgiveren skal bidra til å utvikle det strategiske kommunikasjonsarbeidet for partene i Miljøpakken.

Miljøpakken er et samarbeidsprosjekt mellom staten (Fylkesmannen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen), Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Hovedformålet er å bygge et godt transporttilbud uten at personbiltrafikken øker selv om byområdet vokser fort.

Ansettelsesforhold og arbeidsgiveransvar er lagt til Trøndelag fylkeskommune. Kommunikasjonsrådgiveren har arbeidssted i Miljøpakkens sekretariat. Den daglige oppfølging utøves av sekretariatets leder.


Arbeidsoppgaver

Kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å nå målene i Miljøpakken. Kommunikasjonen har som formål å synliggjøre Miljøpakkens tiltak, skape forståelse for hvorfor de blir gjennomført og motivere innbyggere til å endre reisevaner i miljøvennlig retning. 

Rådgiveren skal bidra til å utvikle det strategiske kommunikasjonsarbeidet for partene i Miljøpakken og i hvert enkelt prosjekt. Rådgiveren inngår i et team på to. 

Eksempler på oppgaver:

- Utvikle ideer til kampanjer og nye kommunikasjonstiltak
- Produsere innhold på nettside og i sosiale medier
- Fornye Miljøpakkens kommunikasjonsstrategi
- Skrive leserinnlegg, kronikker og interne nyhetsbrev
- Mediekontakt
- Svare ut publikumshenvendelser
- Bistå fagmiljøene i arbeid med presentasjoner, saksframlegg mv.
- Møte i Miljøpakkens besluttende organer

Kommunikasjonsarbeidet ivaretar fellesskapet mellom partene i Miljøpakken. Det forutsetter et nært samarbeid med blant andre Miljøpakkens mobiltetsrådgivere og partenes egne kommunikasjonsmedarbeidere. 


Kvalifikasjoner

● Relevant utdanning på minimum bachelornivå
● Erfaring med kommunikasjonsarbeid
● Gode digitale ferdigheter
● God skriftlig framstillingsevne


Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en kreativ og selvstendig medarbeider


Vi tilbyr

    ● Mulighet til å gjøre en forskjell innenfor arbeidet med klima og miljø
    ● Faglig og kreativ frihet
    ● Et godt arbeidsmiljø
    ● Gode lønns- og arbeidsvilkår
 

Søk på stillingen via Webcruiter


Mer om Miljøpakken Blant målene i Miljøpakken er kutt i klimagassutslipp fra transport, mer kollektivbruk, sykling og gange, bedre luft og mindre støy. Prosjektet har ca 17 mrd kr til disposisjon fram til 2030 og er delvis bompengefinansiert. 

Miljøpakken skårer høyt på målinger av tilfredshet og omdømme sammenlignet med tilsvarende prosjekt i andre byer. Det er en ambisjon å videreutvikle strategisk, planmessig kommunikasjon for å sikre befolkningen en kunnskap om Miljøpakken som bidrar til fortsatt høy grad av aksept.

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.