Share

Nettredaktør/ prosjektleder

Sunnaas sykehus HF
Nesodden

Søknadsfrist:
22. aug.

Stillingstype:
Fulltid. 1 år engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Kontakt:

Margrete Halvorsen
kommunikasjonsdirektør
48 08 27 22

«Hardt skadd i trafikkulykke». «Alvorlig syk etter sjelden sykdom». «Lurte drukningsdøden».

Du har nok sett overskriftene i media. Ulykker og alvorlig sykdom rammer brått og uventet. Det rammer mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Når livet er reddet, skal det leves. På Sunnaas sykehus får mennesker høyspesialisert rehabilitering. Her lærer de å leve med skaden de har pådratt seg, og hvordan de best mulig kan mestre den nye hverdagen.

For pasienter og pårørende er sunnaas.no den viktigste informasjonskanalen i en krevende og kaotisk periode. Vil du bidra til å løfte og videreutvikle det?

Vi ser etter deg som er engasjert, har erfaring med analyse og web-optimalisering og som har gode prosjektlederegenskaper.

Sunnaas.no er en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Til høsten starter et nasjonalt prosjekt for å flytte sykehusenes nettsteder over på innholdsplattformen Optimizely Content Cloud (tidligere EpiServer). Som nettredaktør leder du dette arbeidet. Du blir ansvarlig for vårt mottaksprosjekt og for å skape et best mulig nettsted for pasienter og pårørende.

Som nettredaktør får du også ansvar for vårt relativt nye intranett på Sharepoint. Her deltar du i et regionalt nettverk for nettredaktører for å videreutvikle løsningen. 

På Sunnaas sykehus blir du en del av en kommunikasjonsenhet på fem personer. Og du kommer til en arbeidsplass med landets beste utsikt over Oslofjorden.

Stillingen er et 1 års engasjement med mulighet for fast ansettelse. Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig. 


Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre arbeidet med sunnaas.no på ny innholdsplattform
 • Strategisk og planmessig videreutvikling av sunnaas.no/ intranett
 • Regelmessig analyse og evaluering av brukeradferd på nett
 • Ha kontakt med regionale/nasjonale nettverk og utviklere

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på minst bachelornivå
 • Minst fem års erfaring med lignende arbeid med dokumenterte resultater
 • God teknologisk og kommunikasjonsfaglig innsikt

Personlige egenskaper

 • Planmessig, strukturert og strategisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å gjennomføre gode prosesser der ulike målgrupper er representert
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å ha mange baller i lufta

Vi tilbyr

 • Et spennende utviklingsarbeid i en engasjert enhet i et innovativt sykehus med et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sykehuset er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas sykehus har hovedsaklig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.
Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside eller se en film om våre pasienter.

Sunnaas sykehus HF ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. Vi deltar i regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan benyttes til registreringsformål.

Foto: Sunnaas sykehus HF