Share

Kommunikasjonsrådgiver

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Oslo, Brynseng

Søknadsfrist:
10. nov.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Direktør Kommunikasjon
Sissel Faller

Mobil 900 86 155

Er du en drivende dyktig kommunikasjonsrådgiver som kan gjøre oss enda bedre på digitale flater?

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver til vegdirektørens kommunikasjonsavdeling, som skal styrke oss på formidling i digitale kanaler. Stillingen har arbeidssted i Oslo.

Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for alle strategier og retningslinjer for hele etaten, samt nyheter internt og eksternt på etatsnivå.

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, med store påvirkningsmuligheter. Vi vil ha en kollega som er nysgjerrig, selvdreven og som bidrar til lagarbeidet.

Vi er en stor organisasjon med komplekse oppgaver. Du må ha evnen til å dykke ned i disse og ha teft for å skape forståelig og god kommunikasjon, i tråd med retningslinjer for klarspråk.


Arbeidsoppgaver

 • Utvikle gode presentasjoner og konsepter med ulike verktøy
 • Produsere innhold med tekst, foto og video
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter
 • Bidra til strategisk problemløsning, innovasjon og nytekning

Kvalifikasjonskrav

 • Noen års praksis fra kommunikasjonsarbeid med vekt på digitale flater
 • Relevant utdanning innen kommunikasjon, film/medier på minimum bachelornivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).


Vi ønsker at du

 • har teft for gode historier, har god språkføring og evne til formidling
 • er kreativ og analytisk i din tilnærming og god på å forenkle kompliserte problemstillinger
 • har dokumenterbar erfaring med foto-, film- og videoproduksjon

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt direktør Kommunikasjon Sissel Faller på mobil 900 86 155.

Søk på stillingen innen 10.11.2020. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.
 

Søk på stillingen her


Om Statens vegvesen

Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.