Share

Vi søker Nord-Norges råeste kommunikasjonstalent

Statens vegvesen
Bodø Tromsø - Romsa

Søknadsfrist:
04. juli

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Kommunikasjonsleder
Arne Eithun
Tlf. 970 55 223
Epost: arne.eithun@vegvesen.no

Rådgiver Manpower
Hanne Kristiansen
Tlf. 917 09 558
Epost: hanne.kristiansen@manpower.no

Har du tenkt at du har det i deg, men aldri fått muligheten til å bevise det? Nå er tiden kommet, og vi er klare til å gi deg den sjansen. Men før vi kommer så langt må du synliggjøre talentet ditt gjennom en kreativ og ambisiøs søknad til oss. Hvordan du velger å løse den oppgaven, er helt opp til deg.

Du må gjerne ha hull i CV-en, mangle formell utdanning eller andre ting du tidligere har tenkt har vært en avgrensing for dine muligheter. Vi skal se forbi det dersom du har talentet som skal til for å skrive de beste historiene, filme og redigere de kuleste videoene og i tillegg har stor innsikt i SoMe-verden. Og så må du selvsagt ha interesse for samferdsel, og tenke at en jobb hos Norges største vegbygger rett og slett vil være en drøm.

Og en ting til, stillingen er primært lagt til Bodø eller Tromsø, men det vil følge arbeidsoppgaver som gjelder for hele divisjonen/landet.

Du lurer kanskje litt på hvem vi er? Svaret er enkelt, for kommunikasjonsstaben i Statens vegvesen Utbygging er blant de største kommunikasjonsfagmiljøene innen samferdsel og utvikling av vegsektoren i Norge. Kommunikasjonsrådgiverne jobber over hele landet, og har mange og viktige roller for at organisasjonen skal nå sine mål. Vi har spesialister, strateger, kompetansebyggere og produsenter i en stab på 15 medarbeidere. En av disse slutter, og vi søker nå altså etter et nytt talent i fast stilling hos oss.


Arbeidsoppgaver

Stillingen består av strategiske og operative kommunikasjonsoppgaver både eksternt og internt i hele utbyggingsområde nord. Du kommer særlig til å arbeide med kommunikasjon på pågående vegprosjekt og prosjekt som er under planlegging i det aktuelle området. Oppgaver du kommer til å jobbe mye med:

 • utarbeide pressemeldinger, nærinformasjon, brosjyrer og annonsetekster
 • lage og publisere nyhetssaker til vegvesen.no og intranettet vårt
 • foto/video (inkludert redigering)
 • lage enkle kommunikasjons- og tiltaksplaner for prosjektene du følger opp
 • lage og publisere innhold i sosiale medium
 • språkvask
 • lage og holde presentasjoner

I tillegg til disse oppgavene blir du en del av medievaktordningen vår, i tillegg til andre fellesoppgaver som staben har ansvaret for.


Kvalifikasjonskrav

Vi jakter denne gangen spesielt etter et talent, og kravet til formell utdanning vil ikke nødvendigvis bli vektet mest. Men har du i tillegg relevant utdanning på masternivå og litt erfaring med både strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, så vil det selvsagt ikke være en ulempe. Vi håper å få søkere som er flinke til å samarbeide og skape tillitsfulle relasjoner. Samtidig må du være selvstendig og strukturert i arbeidet og ha en vilje til å stå og gå på.


Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som tilsatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidsrettede løsninger på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet til å få lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode tilbud for faglig påfyll

Arbeidsplassen din blir Vegvesenet sitt kontorbygg i enten Tromsø eller Bodø.

Lønn blir avtalt nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Du søker på stillingen elektronisk innen fristen 4. juli 2021. Om din kreativitet tilsier at du vil sende en søknad på en annen måte enn i tekstformat, da sender du i tillegg en epost til vår rådgiver (se kontakinformasjon under) og du vil få en lenke som kan benyttes til slikt.

Statens vegvesen skal være preget av mangfold, og de ansatte hos oss skal speile befolkninga. Vi ønsker å legge arbeidsforholdene til rette dersom du har behov for det. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirene dine og en godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Søk på stillingen via Jobbnorge


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kommunikasjonsleder Arne Eithun, tlf. 970 55 223. Epost: arne.eithun@vegvesen.no eller vår rådgiver Hanne Kristiansen, tlf. 917 09 558. Epost: hanne.kristiansen@manpower.no


Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at gående, syklende, kjørende og kollektivreisene skal komme trygt frem. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som vegadministrasjon for staten yter vi faglig grunnlag for politiske avgjørelser og setter de ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med over 4500 engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Foto: Statens vegvesen