Share

Kommunikasjonsrådgiver

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)
Stavanger

Søknadsfrist:
10. des.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Åshild Vistnes van der Veen
Ass. Direktør
Tlf. 940 30 304

Som kommunikasjonsrådgiver i Ukom vil ditt ansvarsområde være kommunikasjon med og til helse- og omsorgstjenesten, eksterne partnere og befolkningen. Du vil jobbe tett sammen med våre ulike undersøkelsesteam om dette. Arbeidsoppgavene innebærer å planlegge, utvikle og gjennomføre Ukoms ulike kommunikasjonsaktiviteter. 

Vi er avhengig av å nå ut med viktige pasientsikkerhetsbudskap. Vi søker deg som vet hva som fungerer i ulike kanaler. Du er god på å formidle fagstoff og nyhetssaker gjennom visuell historiefortelling. 


Arbeidsoppgaver

 • Webredaktør med utviklingsansvar for nettsiden www.ukom.no 
 • Bistå i produksjonen av Ukoms rapporter
 • Utarbeide og formidle nyhetssaker og annet materiale for intranett og internett
 • Bruke sosiale medier systematisk til å dele viktig informasjon
 • Produsere informasjons- og pressemateriell
 • Koordinere Ukoms kontakt med pressen
 • Planlegge og markedsføre arrangementer
 • Ha ansvaret for produksjon av video og lyd til ulike formål (webinar/film/podcast/streaming av arrangement)

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som er opptatt av hvordan vi kan kommunisere for å bidra til læring og forbedring.

Du må ha

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen helse, kommunikasjon, pedagogikk eller journalistikk
 • erfaring fra journalistikk eller formidling
 • god kjennskap til helsetjenesten og offentlig forvaltning
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • evne til å jobbe i team med høyt tempo
 • erfaring med medieproduksjon på ulike digitale flater
 • gode IKT-kunnskaper og erfaring med publiseringsverktøy
 • erfaring med enkel grafisk design

Vi søker deg som 

 • har god rolleforståelse
 • trives med samarbeid
 • har god gjennomføringsevne
 • har høy personlig integritet
 • arbeider etter avtalte mål og prioriteringer
 • bidrar til forbedring  
 • er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk 100 %
 • Spennende arbeidsoppgaver i et nasjonalt nybrottsarbeid 
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Moderne kontorlokaler, nært kollektivknutepunkt og med god sykkeladkomst
 • Lønn kr 650 000 - 800 000 avhengig av søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Avlønning ut over dette kan være aktuelt for søkere med særskilt kompetanse.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Hjem-jobb-hjem ordning

Arbeidssted er Forus i Stavanger.
Jobben kan innebære noe reising, mest innenlands.
 
Ukom ønsker personer med nedsatt funksjonsevne eller mangler i sin CV velkommen som søkere.
Hos oss ønsker vi: 
- å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
- å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn   
 

Søk på stillingen


Om arbeidsgiveren

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom, er et uavhengig og selvstendig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold som kan påvirke pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med arbeidet er å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser. Undersøkelseskommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. Kommisjonen er lokalisert i Stavanger.