Share

Kommunikasjonsrådgiver til Norges største kollektivselskap

Sporveien AS
Oslo

Søknadsfrist:
23. jan.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Anette Espeli
Kommunikasjonssjef
[email protected]
 

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde,
bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2020 ferdigstilte enheten flere store oppgraderingsprosjekter for trikkens traseer, og bidro i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Ønsker du å jobbe i Norges største kollektivselskap?   Liker du å jobbe med mennesker?
Vil du jobbe i en virksomhet som har en sentral rolle innen byutvikling, miljø og kollektivtransport i Oslo?

Sporveien er i gang med et omfattende løft av kollektivtilbudet i Oslo. I årene som kommer har vi ansvaret for mange store prosjekter som krever målrettet og variert kommunikasjonsarbeid mot ulike interessenter. Vi skal være en "en god nabo". Det betyr at vi jobber aktivt for å skape gode relasjoner til naboer, beslutningstagere og interessenter.

Til en nyopprettet stilling søker vi en hyggelig og dyktig kommunikasjonsrådgiver. Du har noen års relevant arbeidserfaring, språklig teft og et strukturert hode. Du er en trygg rådgiver med gode evner til å bygge relasjoner med mennesker.

Du blir en del av Kommunikasjonsstaben i Sporveien.


Arbeidsoppgaver:

 • Kommunikasjonsfaglig arbeid for prosjekter i Sporveien.
 • Mediehåndtering, -innsalg og -rådgivning.
 • Utvikling av kommunikasjonsplaner, artikler og nyhetsbrev.
 • Utstrakt kontakt med entreprenører og samarbeidspartnere i prosjektene.
 • Være nabokontakt og besvare henvendelser til Sporveien
 • Utvikle og produsere innhold til nettsider, intranett og sosiale medier.
 • Øvrig strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid i Sporveien.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Minimum 5 års erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid.
 • Meget god forståelse for politiske prosesser og hvordan mediene jobber.
 • Evnen til å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger.
 • God teknisk forståelse og interesse
 • Erfaring med innholdsproduksjon og publisering på nett og sosiale medier.
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Du liker å ha mange baller i luften samtidig.
 • Du er en trygg person med gode kommunikasjonsevner.
 • Du er hyggelig, åpen, har et godt humør og kommer godt overens med mange ulike mennesker.
 • Du jobber effektivt, strukturert og holder tidsfrister.

Hvorfor Sporveien ?

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt.
 • Mulighet til å arbeide med prosjekter med stor betydning for Oslo.
 • Viktig rolle i avdelingen og for virksomheten.
 • Du får jobbe bredt og selvstendig.
 • Hovedkontor på Tøyen i Oslo.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer som legger vekt på trivsel, mangfold og humor.
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Trimrom og bedriftsidrettslag.
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette


Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet  25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kjenner du deg igjen og ønsker en spennende stilling? Da oppfordrer vi deg å sende oss en kortfattet søknad og CV via vårt rekrutteringsverktøy. 

Ønsker du mer informasjon om stillingen ta kontakt med Kommunikasjonssjef Anette Espeli på mail [email protected].


Søk på stillingen


Sporveien AS

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.