Share

Seniorrådgiver Kommunikasjon

Skatteetaten
Trondheim

Søknadsfrist:
13. des.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Karoline Ski
Seksjonssjef
Tlf. 922 91 765

Vi søker to engasjerte og erfarne kommunikasjonsrådgivere til vår nye kommunikasjonsstab. Vi ser etter deg som har erfaring fra kommunikasjon i større organisasjoner og som har vært rådgiver for ledere.

Du vil få ansvar for å identifisere og løfte frem saker som er viktige for divisjon innkreving og etaten i helhet samt planlegge målrettede kommunikasjonstiltak på tvers av kanaler - internt og eksternt. Du skal sikre god kommunikasjonsfaglig rådgivning og støtte til avdelingene og får ansvar for å følge opp mediehenvendelser.

Du blir en del av et kommunikasjonsstab på 7 ansatte i divisjonen og vil samarbeide tett både med kommunikasjonsavdelingen i Skattedirektoratet og øvrige kommunikasjonsressurser i organisasjonen. Sammen har vi en ambisjon om å bli Norges beste kommunikasjonsmiljø.

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  


Arbeidsoppgaver

 • ansvarlig for kommunikasjonsfaglig rådgivning i avdelingene 
 • identifisere og forberede mediesaker og håndtere mediehenvendelser
 • utarbeide kommunikasjonsplaner, presentasjoner og budskapsnotat
 • sørge for helhetlig presentasjon av avdelingene i ulike kanaler og vedlikeholde innhold på nett
 • produsere innhold til etatens interne og eksterne kanaler
 • skrive taler, innlegg og kronikker m.m Sørge for at divisjonens kommunikasjon er i tråd med etatens strategier og retningslinjer   

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelorgrad nivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • minimum 3 års erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • god forståelse for strategisk bruk av kanaler og budskap
 • meget god skriftlig formulerings- og formidlingsevne
 • fordel med erfaring fra en større virksomhet
 • fordel med kjennskap til forvaltningen 

Personlige egenskaper

 • strategisk blikk på formidling av kommunikasjon
 • selvstendig og initiativrik
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne
 • gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 - kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden 

Noe reisevirksomhet må påregnes.   
 

Søk på stillingen via Finn.no


Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.