Share

Seniorrådgivere - innhold på Skatteetatens nettsider

Skatteetaten
Oslo

Søknadsfrist:
14. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Lars Rønn
Seniorrådgiver
Tlf. 951 26 858
Lars.Ronn@skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. 
I Skattedirektoratets kommunikasjonsavdeling har vi det overordnede ansvaret for kommunikasjon i Skatteetaten. Nå søker vi to erfarne seniorrådgivere på innhold til vår nettredaksjon, en fast stilling og en midlertidig stilling fram til 31.12.2021.


Vi ser etter deg som er opptatt av brukerens opplevelse fra A til Å og som elsker å grave etter gull i tall og bakgrunnsmateriale, systematisere og omsette det i brukervennlig og enkelt innhold.
Du har god erfaring med å vurdere, prioritere, lage og forvalte godt innhold til nettsteder,  og ikke minst - du kan lede og gjøre andre i stand til å gjøre det samme.
Som innholdsrådgiver i nettredaksjonen vil du primært jobbe med våre nettsteder som blant annet skatteetaten.no. En av stillingene vil ha et spesielt ansvar for nettstedet for etatens innkrevingsområde.
Du vil blant annet få ansvar for å analysere og sammenstille behov, vurdere innvirkning på eksisterende innhold og menystrukturer, beskrive/prototype og fasilitere for både redaksjonell og funksjonell utvikling, produsere tekst/innhold og være med å brukerteste. Du kan lese mer om hvilken arbeidsprosess vi følger på www.skatteetaten.no/stilogtone/produkt/skatteetatenno/.

Vi jobber ut fra brukerens målbilde som sier at brukeren skal få vite, finne, forstå og få til selv – fort. Du vil derfor ha en sentral rolle med ansvar for og oppgaver i skjæringspunktet mellom innhold, forretningsutvikling, forvaltning og IT-utvikling av de mange viktige oppgavene Skatteetaten har ansvaret for. Du må evne å både vurdere, prioritere, gi råd til andre og produsere selv. 

Som innholdsrådgiver hos oss får du en viktig rolle i arbeidet med å oppfylle Skatteetatens ambisjoner for kommunikasjon. Skatteetaten har vunnet flere priser for godt arbeid som hjelper brukeren, og du vil være en pådriver for brukersentrert utviklingsarbeid. Vi samarbeider tett med mange miljøer, men spesielt tett med som fagmiljøer innen brukskvalitet og tjenesteutviklere/servicedesignere.
Hos oss vil du jobbe med flinke og hyggelig kollegaer, mange store og små oppgaver og en unik mulighet til å være med å påvirke noe som betyr mye for veldig mange.

Den ene stillingen er fast. Den andre er en midlertidig stilling ut 2021, med mulighet for forlengelse.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 


Arbeidsoppgaver

 • forvalte, utvikle og produsere innhold på Skatteetatens eksterne og interne nettsteder
 • følge opp henvendelser
 • konseptutvikling og innføring
 • fremme forståelse for brukersentrert utviklingsarbeid
 • vurdere og gi råd til andre i organisasjonen som produserer innhold                                                       
 • utvikle og forvalte metoder, prosesser og rutiner for innhold

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning 
 • relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet
 • det er ønskelig at du har flere år som ansvarlig for nettsteder eller utviklingstiltak
 • du må ha kompetanse og erfaring innenfor klarspråk og innsiktsarbeid
 • du bør ha kompetanse og erfaring fra interaksjonsdesign, universell utforming og brukertest 
 • det er også ønskelig med kompetanse og erfaring fra tjenestedesign og evaluering/analyse.  
 • du har dokumentert erfaring fra å utarbeide og gjennomføre konsepter, strategier og leveranser for innhold/tjenester i digitale flater
 • du mestrer verktøy, metode, programvare og/eller andre virkemidler som er nødvendig for å levere
 • du har god skriftlig, visuell og muntlig formidlingsevne på norsk 
 • du har god forståelse for hvilke muligheter som finnes på web og andre digitale kanaler og vet hvilken funksjonalitet/virkemidler som fungerer best til hva 
 • du kan planlegge og gjennomføre workshoper.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder 
 • evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers av ulike brukergrupper 
 • evne til å ta initiativ 
 • beslutningsdyktig og med evne til å prioritere  

Vi tilbyr

 • samarbeid med kompetente fagmiljøer
 • gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


Stillingene lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 650 000 – kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Stillingene har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søk på stillingen via webcruiter


Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.