Share

Kommunikasjonsrådgiver til divisjon IT

Skatteetaten, IT
Oslo

Søknadsfrist:
10. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

June Ragnif Johansen
Seniorrådgiver Kommunikasjon
Tlf. 916 98 430
Mail: JuneRagnif.Johansen@skatteetaten.no

Har du lyst til å jobbe med kommunikasjonsaktiviteter som gjør kollegene dine stolte?

Nå ser vi etter en kommunikasjonsrådgiver som kan være med på å finne og fortelle historiene om det gode arbeidet våre kolleger gjør.

Du vil jobbe i divisjon IT i Skatteetaten som huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Vi er 850 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som har betydning for hele Norges befolkning.

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som vil jobbe med internkommunikasjon og som evner å formidle budskap på en lettfattelig og engasjerende måte. Du vil få en sentral rolle i å identifisere og produsere saker som er viktig for oss å nå ut med internt i divisjon IT, i etaten for øvrig, og som kan være egnede saker å ta ut i eksterne kanaler i samarbeid med det øvrige kommunikasjonsmiljøet i etaten. Du må derfor kunne skrive godt og ha erfaring med å tenke innhold i ulike kanaler.

Divisjon IT er en stor organisasjon og ofte ligger de gode historiene i arbeidet våre javautviklere, segmentarkitekter, testledere og prosjektledere gjør, bare for å nevne noe. Derfor er du god til å orientere deg i mengden av fag og folk, har erfaring med å jobbe på tvers av fagområder, er uredd og komfortabel i møter med andre, og nysgjerrig på hvordan du smart kan kommunisere til ulike målgrupper.

Du vil jobbe med ulike kommunikasjonskonsepter, kanaler og virkemidler for å kontinuerlig utvikle internkommunikasjonen. Du vil også bli delaktig i arbeidet med lederkommunikasjon og profilering av Skatteetaten som arbeidsgiver.

Vi er opptatt av at du er engasjert og effektiv i det du gjør, har høy gjennomføringsevne, resultater å vise til, og at du deler raust av dine ideer og erfaring med kolleger.


Arbeidsoppgaver

 • produsere innhold som tekst og video til blant annet intranett og skatteetaten.no
 • lage kommunikasjonsplaner, samt sette i gang og følge opp kommunikasjonstiltak rettet mot våre interne interessenter
 • lage kommunikasjonskonsepter og videreutvikle disse
 • samarbeide tett med et stort kommunikasjonsmiljø i hele etaten

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen kommunikasjon eller journalistikk
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • erfaring med å kommunisere på tvers av fagområder
 • erfaring med internkommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning
 • erfaring med å lage kommunikasjonsplaner og analyse
 • erfaring med innholdsproduksjon (i hovedsak tekst, og noe video)

Personlige egenskaper

 • du liker å snakke med folk og er god på å bygge nettverk
 • du har evne til å produsere innhold og levere på tid
 • du kan sette deg inn i komplekse problemstillinger, fagspråk og arbeide etter korte tidsfrister
 • du jobber selvstendig og tar initiativ
 • du er smidig i samspill med andre og deler dine ideer og erfaringer

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 – kr 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp i vitnemålsportalen i Webcruiter.

Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.