Share

Regiondirektør Region vest

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen

Søknadsfrist:
08. sep.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Liv S. Bøe
Amrop Delphi
Tlf. 23 33 27 70

Mari Trommald
Direktør Bufdir
Tlf 906 05 916

Bufetat er i utvikling for å kunne gi flere barn og unge et riktigere og bedre tjenestetilbud. Dette skal gjøres gjennom økt fokus på kvalitet og effektiv utnyttelse av ressursene.

Region Vest har krevende oppgaver og vil være i kontinuerlig utvikling i tiden fremover. Vi søker en erfaren leder som trives med utfordringer og som kan vise til resultater i omstilling av store driftsorganisasjoner. Evne til å gjennomføre i samarbeid med ledere, medarbeidere, kommuner og andre organisasjoner blir sentralt.

Den ideelle kandidaten har sosialfaglig interesse, erfaring fra ledelse av tjenesteproduksjon og forståelse for samfunnsmessige utfordringer knyttet til etatens tjenestetilbud. Du må være en trygg og synlig leder som motiverer og engasjerer ledere og medarbeidere i en krevende fase.

Regiondirektøren vil lede dedikerte enhetsledere med fokus på kompetanse og et høyt ambisjonsnivå for tjenestene. Du vil rapportere til direktør for Bufdir og sitte i direktørens ledergruppe.


Ansvarsområder

 • Faglig kvalitet og utvikling av Bufetat sine tjenester i Region vest
 • Overordnet ledelse av regionens institusjoner og familievernkontorer
 • Videreutvikling av regionens rolle
 • Bidrag i strategisk utvikling av barne- og familievernet nasjonalt
 • Budsjett- og økonomiansvar samt internkontroll
 • Sikre fosterhjemsrekruttering og søknadsbehandling ved adopsjon
 • Deltagelse i overordnet ledergruppe i Bufetat

Kvalifikasjoner

 • Det kreves god erfaring fra ledelse av større driftsorganisasjon, gjerne velferdstjenester
 • Erfaring fra og godt kjennskap til tjenesteutvikling
 • Det kreves solid strategisk og operativ ledererfaring
 • Overordnet forståelse for økonomistyring av tjenesteproduksjon
 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå

Personlige egenskaper

 • Trygg i lederrollen, besluttsom og løsningsorientert
 • Evne til å skape resultater sammen med og gjennom andre
 • Motiverende lederstil med evne til å peke ut retning
 • Høye ambisjoner på vegne av regionen
 • Helhetlig tilnærming
 • Strukturfokus og høy gjennomføringsevne
 • Personlig tillitvekkende med gode kommunikasjonsevner

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du:

 • Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
 • Varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • Ansettelse som regiondirektør (kode 1477), med lønn fra kr 802 600 - 1 226 400 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Verdt å merke seg før du søker

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufdir jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Vest er en av Bufetats største regioner og omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, Regionen har om lag 1200 ansatte og er organisert i desentraliserte tiltak og et sentralt regionskontor i Bergen. Les mer på bufdir.no