Share

Ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver

Politiets utlendingsenhet (PU)
Oslo

Søknadsfrist:
06. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Cecilie Johansen
Kommunikasjonssjef
Tlf. 41540067

Daniel Drageset
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 994 14 051

 

Utlendingsfeltet er gjenstand for jevnlig medieoppmerksomhet, og Politiets utlendingsenhet (PU) er en organisasjon som har sin naturlige del av dette. Vi søker nå en dyktig og engasjert kommunikasjonsrådgiver som har lyst til å være med å sikre at effektiv kommunikasjon bidrar til at PU når sine mål.

Stillingen er et vikariat på ett år med mulighet for forlengelse, og er plassert i kommunikasjonsstaben i PU. Du får jobbe med viktige oppgaver i en etat med stor samfunnsmessig betydning, i et solid fagmiljø med høy motivasjon og stort nettverk.

Kommunikasjonsstaben har tre faste medarbeidere og er organisert under sjef PU. Staben har et strategisk ansvar for å videreutvikle og følge opp kommunikasjon som virkemiddel internt og eksternt. Stillingen rapporterer til leder for stab for kommunikasjon.  


Arbeidsoppgaver

 • budskapsutvikling og mediehåndtering
 • inngå i stabens ordning for presse- og beredskapsvakt
 • kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledere i PU
 • utarbeide kommunikasjonsstrategier og planer
 • følge opp strategier og planer, samt gjennomføre kommunikasjonstiltak internt og eksternt
 • produsere innhold og publisere i alle kanaler
 • delta i kommunikasjonsenhetens øvrige arbeid

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver etter behov.


Kvalifikasjoner

 • det kreves relevant høyere utdanning, fortrinnsvis master innen medier og kommunikasjon eller samfunnsfag. Karakterer kan bli vektlagt
 • det kreves 3-5 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i større virksomheter
 • det kreves erfaring fra arbeid med mediehåndtering, strategisk bruk av digitale kanaler og god forståelse for utvikling av strategier og planer
 • det kreves erfaring fra og interesse for produksjon av bilder og video til digital bruk
 • det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • erfaring fra strategisk rådgivning og støtte til ledere i endringsprosesser
 • erfaring fra krisekommunikasjon
 • kjennskap til utlendingsfeltet og politiet er en fordel
 • erfaring fra statlig sektor er en fordel

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt.  


Personlige egenskaper

 • engasjement for politiets samfunnsoppdrag
 • god strategisk forståelse
 • strukturert, pålitelig og effektiv
 • skape tillit og gjensidig forståelse mellom kommunikasjon, fagmiljøer og ledere
 • løsningsorientert og initiativrik
 • tydelig, trygg og selvstendig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.


Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434), fra ltr. 60-66 (kr 543 500 – 604 700 brutto per år)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)
 • en trivelig arbeidsplass med gode kollegaer
 • hyggelig lokaler sentralt på Tøyen

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen 
https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Vi ber om at elektronisk søknad benyttes - klikk på linken "søk på stillingen". Relevante attester og vitnemål/karakterutskrifter skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig, ber vi om at disse blir sendt; Politiets utlendingsenhet v/ Stab HR/HMS, Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag 522 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å transportere ut asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold, og andre utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge. PU forvalter politiets utlendingsinternat på Trandum, Utreisesenteret på Gardermoen, og er sammen med bl.a. UDI ansvarlig for drift av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde. PU er kompetansesenter for norsk politi på utlendingsområdet.

En personalpolitisk målsetting for politietaten er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn.

Jf. offentlighetsloven kan søkere offentliggjøres på offentlig søkerliste selv om man har bedt om skjerming.

Illustrasjonsbilde: Politiet