Share

Senior kommunikasjonsrådgiver

Politiets Fellestjenester
Oslo

Søknadsfrist:
28. nov.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Espen Strai
Avdelingsdirektør
Tlf. 48887711

Er du en drivende god historieformidler og kreativ med visuelle virkemidler? Har du erfaring med kommunikasjon i endringsprosesser og strategisk kommunikasjonsrådgivning? Da kan du være den vi er på jakt etter!

Politiets Fellestjenester (PFT) er tjenesteleverandøren i norsk politi innenfor områdene materiell og logistikk, eiendomsutvikling og drift av eiendom, anskaffelser og lønn og regnskap. Vi er samtidig en pådriver for effektivisering i politiet og jobber aktivt med innovasjon som bidrag til politiets oppgaveløsning. I tillegg har PFT nylig fått ansvaret for politiets visuelle identitet og er i ferd med å bygge opp dette tjenesteområdet. Alt dette stiller høye krav til kommunikasjon både internt i politiet og ut mot eksterne målgrupper.


Om stillingen

Vi søker deg som er en erfaren kommunikasjonsrådgiver og en drivende dyktig historieformidler til en spennende stilling innenfor internkommunikasjon, kommunikasjon med brukerne av PFTs tjenester, markedskommunikasjon og omdømmebygging. Du har erfaring med å løfte og videreutvikle virksomheters modenhet innenfor kommunikasjon som strategisk virkemiddel. Du ser de gode historiene, har en god og rask penn, og er vant til å skrive for ulike målgrupper. Erfaring med videojournalistikk er en fordel. Du har et kreativt hode, liker å ha mange baller i luften, og har stor gjennomføringsevne.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp. Du inngår i PFTs kommunikasjonsavdeling og deltar i de løpende kommunikasjonsoppgavene.  


Arbeidsoppgaver

 • Være en kreativ journalistisk kraft i PFT og produsere tekster/audiovisuelt materiell for ulike kanaler og målgrupper
 • Bidra til å løfte bevissthet og kompetanse på kommunikasjonsfaget i virksomheten
 • Etablere og videreutvikle nettverk, kontakt- og møteplasser med politidistrikt, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Bidra til utviklingen av PFTs verktøykasse for kommunikasjon
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever høyere utdanning på minimum bachelornivå med relevant fagkombinasjon (relevant erfaring kan kompensere for noe manglende formell utdanning)
 • Du må ha solid erfaring med operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid, gjerne i store offentlige virksomheter
 • Du må ha svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning er en fordel
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om, og erfaring med, sosiale medier og videojournalistikk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Initiativrik og kreativ
 • Gode evner til samarbeid og teambygging
 • Fleksibel og løsningsorientert

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform på politiet.no


Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Et kompetent og engasjerende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 615.800 -752.800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Søk på stillingen


Om Politiets Fellestjenester (PFT)

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. www.politiet.no
 

Foto: Politiet