Share

Vil du bidra til moderniseringen av politiet? Politidirektoratet har et ledig engasjement for en dyktig kommunikasjonsrådgiver.

Politidirektoratet
Oslo

Søknadsfrist:
24. jan.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Hans Petter Bergli
Tlf. 91355314

Vil du jobbe med å forebygge og bekjempe kriminalitet, og bidra til å holde Norge trygt? Politiet er i gang med omfattende endringer for å håndtere fremtidens kriminalitetsbilde.

Vi søker en dyktig og engasjert senior kommunikasjonsrådgiver som har lyst til å være med på utviklingen av politiet, og sikre at effektiv kommunikasjon bidrar til at politiet når sine mål. Stillingen er et engasjement på ett år, med mulighet for forlengelse og er plassert i Kommunikasjonsstaben i Politidirektoratet. Du får jobbe med viktige oppgaver i en etat med stor samfunnsmessig betydning, i et solid fagmiljø med høy motivasjon og stort nettverk. Vi søker deg som har kompetanse og erfaring til å styrke politiets utviklingsarbeid.
 
Kommunikasjonsstaben i Politidirektoratet har 15 faste medarbeidere, fortiden fordelt på to seksjoner. Staben er premissgiver i etaten for kommunikasjon som virkemiddel, og jobber med endringskommunikasjon i utviklingen av politiet, å sikre en koordinert utvikling av digitale kommunikasjonskanaler, formidle viktig informasjon til befolkningen, og håndtere media og krisekommunikasjon.
 
Stillingene er for tiden plassert i kommunikasjonsseksjonen. Den som rekrutteres vil i hovedsak jobbe i et faglig utviklingsprosjekt. Det vil kunne være aktuelt å bidra noe til kommunikasjonsstabens øvrige arbeidsoppgaver.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig kommunikasjonsrådgiver i et stort moderniseringsprosjekt i politiet 
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier og -planer for prosjektet.
 • Følge opp strategi og planer og gjennomføre kommunikasjonstiltak eksternt og internt
 • Forankring og koordinering av kommunikasjonsaktiviteter internt i etaten, og mellom politiet og eksterne samarbeidspartnere
 • Løpende kommunikasjonsfaglig rådgivning og støtte til prosjektet, og til ledere som skal planlegge og iverksette endrings- og utviklingsprosesser i etaten
 • Mediehåndtering, herunder pressevakt i turnusordning 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad innen medie- og kommunikasjon eller samfunnsfag
 • 5 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i større virksomheter, og kan dokumentere god forståelse for utvikling av strategier og planer
 • Erfaring fra strategisk rådgivning og støtte til ledere i endringsprosesser
 • God kunnskap om prinsipper for kommunikasjon i endringsprosesser, og om statlig kommunikasjonspolitikk
 • Meget god samfunnsforståelse, og god forståelse for politiets rolle og virksomhet
 • Særdeles god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 


Personlige egenskaper

 • Engasjement for politiets samfunnsoppdrag  
 • God strategisk forståelse. Du evner å sette små og store kommunikasjonsoppgaver i sammenheng med politiets mål, og får raskt oversikt over komplekse problemstillinger
 • Strukturert, pålitelig og effektiv.
 • Skaper tillit og gjensidig forståelse mellom kommunikasjon, fagmiljøer og ledere
 • Tydelig, trygg og selvstendig i rådgiverrollen

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som seniorrådiver (stillingskode 1364), fra kr 650 000- 750 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.
 

Søk på stillingen via webcruiter


Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.